Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi cuối học kì 2 môn Vật lý 8 của THCS Mao Khê I: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?

CHIA SẺ

Đề thi cuối học kì 2 môn Vật lí lớp 8 của trường THCS Mao Khê I đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết tại đây. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận như sau: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?

Phần 1: Trắc nghiệm (4,0 điểm – Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
Chọn câu trả lời đúng ghi vào bài
Câu 1. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
A. Chỉ ở chất lỏng
B. Chỉ ở chất khí
C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí
D. Ở chất rắn, chất lỏng và chất khí
Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
A. Chuyển động không ngừng
B. Chỉ có thế năng, không có động năng
C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao
D. giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng. Để chuyển một vật lên cao, người ta dùng nhiều cách. Liệu có cách nào cho ta lợi về công?
A. Dùng ròng rọc động
B. Dùng ròng rọc cố định
C. Dùng mặt phẳng nghiêng
D. Không có cách nào cho lợi về công
Câu 4. Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là không đúng?
A. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vật
B. Nhiệt năng của một vật là một dạng năng lượng
C. Nhiệt năng của một vật là năng lượng vật lúc nào cũng có
D. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật
Câu 5: Một học sinh kéo đều một gầu nước trọng lương 60N từ giếng sâu 6m lên mất 0,5 phút. Công suất của lực kéo là:
A. 360W
B. 720W
C. 180W
D. 12W
Câu 6. Đơn vị công cơ học là
A. Jun (J)
B. Niuton (N)
C. Oat (W)
D. Paxcan (Pa)
Câu 7. Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng phương thức
A. Đối lưu
B. bức xạ nhiệt
C. dẫn nhiệt
D. dẫn nhiệt và đối lưu
Câu 8. Hãy chọn câu trả lời đúng: Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?
A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại
B. Vì sao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại
C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui ra chỗ buộc ra ngoài
D. Vì giữa các phân tử làm vỡ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể chui qua đó thoát ra ngoài
Phần II. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) Tại sao trong các phòng kín có gắn quạt thông gió thì quạt thường đặt ở trên cao? Nếu thay quạt bằng máy điều hòa nhiệt độ thì máy đó phải đặt ở đâu? Vì sao?
Câu 2 (1,5 điểm) Các chất được cấu tạo như thế nào? Để chống gián cắn quần áo, người ta thường để băng phiến trong tủ đựng quần áo. Khi mở tủ ta thấy mùi thơm của băng phiến. Hãy giải thích tại sao?
Câu 3 (3 điểm) Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 100 độ C vào 260g nước ở nhiệt độ 58 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C. Cho dung nhiệt riêng của nước là 4200J/kg.K và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài. Hãy tính
a) Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt
b) Nhiệt lượng nước đã thu vào?
c) Nhiệt dung riêng của chì?