Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10 km? thi cuối kì 2 môn Địa lớp 8 trường THCS Nguyễn Thượng Hiền 2020

CHIA SẺ

Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền tổ chức kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 8 năm học 2019 – 2020.

 A. Trắc nghiệm

 I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (mỗi câu 0,25đ)

1) ASEAN do những nước nào sáng lập?

A. Thái Lan, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin

B. Việt Nam, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Lào, Phi-lip-pin

C. Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Campuchia

D. Việt Nam, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a , Phi-lip-pin, Mi-an-ma

2) Sông có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống và sản xuất của nhiều quốc gia Đông Nam Á là :

A. Sông Mê-Kông

B. Sông Mê-Nam

C. Sông Hồng

D. Cả 3 sông trên

3) Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến

A. 8 ° 34′ B – 23 ° 23′ B

B. 8 ° 23′ N – 23 ° 23′ B

C. 8 ° 34′ B – 23 ° 30′ B

D. ° 23′ B – 23 ° 23′ N

4) Đặc điểm nào của vị trí địa lý tự nhiên tạo nên sự đa dạng sinh học ở nước ta.

A. Vị trí nội chí tuyến và vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á.

B. Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển.

C. Vị trí cầu nối giữa đất liền – biển và vị trí giao lưu của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

D. Vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á.

5) Thắng cảnh nào ở miền địa hình Cacxtơ nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới.

A. Hạ Long

B. Hoa Lư

C. Phong Nha

D. Hạ Long và Phong Nha.

6) Hãy cho biết nhóm đất nào chiếm diện tích nhiều nhất của Việt Nam :

A. Đất mùn núi cao

B. Đất feralit đồi núi thấp

C. Đất chua mặn, đất phèn

D. Đất phù sa.

7. Vùng đồi núi Đông Bắc nước ta có những đặc điểm:

A. Có nhiều dãy núi cao, sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song

B. Vùng đồi núi thấp, nổi bật với những cánh cung lớn, địa hình cacxtơ tạo nên cảnh quan đẹp

C. Vùng cao nguyên rộng lớn, đất đỏ badan, xếp thành từng tầng

D. Vùng núi thấp, hai sườn núi không cân xứng, có nhiều nhánh núi nằm ngang

8) Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10 km?

A. 9

B. 2360

C. 3260

D. 4300

9) Các hệ sinh thái tự nhiên của nước ta là

A. Hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa

B. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh, hệ sinh thái nông nghiệp

C. Hệ sinh thái hải đảo, hệ sinh thái rừng rụng lá theo mùa

D. Hai câu a, b đúng

E. Cả a, b, c đúng

10) Vì sao các sông ngòi nước ta lại ngắn và dốc?

A. Địa hình nước ta ¾ là đồi núi

B. Đất nước ta hẹp ngang lại nằm sát biển

C. Các dãy núi chạy dài ra đến biển

D. Tất cả các lí do trên đúng

11) Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp của nhân dân ta

A. Mưa nhiều, nắng nhiều nên có thể tăng vụ , thâm canh, xen canh, đa canh thuận lợi

B. Sâu bệnh phát triển dễ dàng quanh năm có hại cho cây trồng

C. Câu a đúng, b sai

D. Câu a đúng, b đúng

12) Nêu đặc điểm các mùa ở Việt Nam

A. Mùa đông mưa ẩm, mùa hạ nóng khô

B. Mùa đông lạnh khô, mùa hạ nóng ẩm

C. Mùa xuân mát, mùa hạ nóng, mùa thu có sương, mùa đông lạnh

D. Câu b, c đúng

TỰ LUẬN (7điểm)

Câu 1: Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? Những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Biện pháp khắc phục? (3đ)

Câu 2: Những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng nước ta? Biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừng? (2 điểm)

Câu 3: Cho bảng số liệu về diện tích rừng nước ta (2 điểm)

 

Năm

 

1943

 

1993

 

2001

 

Diện tích rừng ( Triệu ha)

 

 

14,3

 

8,6

 

11,8

a. Tính tỉ lệ % che phủ rừng so với diện tích đất liền nước ta ( diện tích nước ta 329.247km² làm tròn 33 triệu ha)

b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó