Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề học kì 1 lớp 6 môn Toán Trường THCS Võ Thị...

Đề học kì 1 lớp 6 môn Toán Trường THCS Võ Thị Sáu

CHIA SẺ

Tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Võ Thị Sáu năm học 2014 – 2015.

→ Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS Tân Sơn

I/ PHẠM VI KIẾN THỨC:

Số học từ tiết 1 đến tiết 54, hình học từ tiết 1 đến tiết 13 của phân phối chương trình.

II/ MUC TIÊU:

1/ Về kiến thức: HS cần:

+ Biết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5 (  hoặc cho 3, cho 9 ).

+ Hiểu rõ các tính chất của phép cộng, phép nhân và làm thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để thực hiện tính nhanh 1biểu thức.

+  Hiểu được các tính chất của phép cộng số nguyên để thực hiện phép tính .

+ Khẳng định được vì sao một điểm nằm giữa hai điểm ( Vẽ được các điểm trên một tia).

2/ Về kĩ năng: HS cần:

+ Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân và làm thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để giải bài toán tìm x.

+ Vận dụng các bước tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 để tìm ƯCLN.

+  Vận dụng được định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng để chứng tỏ một điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

3/ Về thái độ:

HS cần có thái độ trung thực, cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình làm bài.

III/ PHƯƠNG ÁN KIỂM TRA:

Tự luận 100%

IV/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 6 

ma-tran-de-thi

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 6

Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)

1: (1,0 điểm) Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

68; 850; 1346; 985; 6321

2: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a/   (- 18) + 5 .42

b/    ( – 6 ) + 26

c/     39.  25 + 39 .75

3: (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a/    2x   +  25     =   65

b/   5x   –   28    =    144 : 2

4: (1,0 điểm)

Số học sinh lớp 6A khi xếp hàng 4, hàng 6, hàng 9 đều vừa đủ. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 30 đến 50 học sinh. Tính số học sinh lớp 6A?

5 (3,0 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm, ON = 8cm.

a/ Điểm M có nằm giữa  hai điểm O và N không ? Vì sao?

b/ So sánh độ dài hai đoạn thẳng OM và MN?

Quảng cáo

Quảng cáo

c/ Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng ON không ? Vì sao ?

———- Hết ———

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 6

Cấu 1:

+ Các số chia hết cho 2 là: 68; 850; 1346  (0,5 đ)

+ Các số chia hết cho 5 la: 850; 985 (0,5 đ)

Cấu 2:

a/ (- 18) + 5 .42  = (-18) + 5. 16 = (-18) + 80 = 80 – 16 = 64 (1,0 đ)

b/ ( -6 ) + 26 = + ( 26 – 6) = 20  (1,0 đ)

c/  39.  25 + 39 .75  = 39.( 25  + 75 ) = 39 . 100 = 3900 (1,0 đ)

3:

a/      2x    + 25    =   65

2x                =    65  – 25

2x                =        40

x                =      40 : 2

x                =         20    (1,0 đ)

b/     5x   –   28   =    144 : 2

5x   –   28  =       72

5x               =    72  + 28

5x               =       100

x             =   100 : 5

          x              =    20   (1,0 đ)

4:

Số học sinh lớp 6A thuộc BC(4,6,9)

BCNN(4,6,9) = 36 mà 30 < 36 < 50

Vậy số học sinh lớp 6A là 36    (1,0 đ)

5:

Vẽ hình đúng (0,5 đ)

a/ M,N cùng thuộc tia Ox mà OM=4cm, ON =8cm nên OM < ON.

Vậy M nằm giữa O và N (1,0 đ)

b/Vì M nằm  giữa O và N nên: OM + MN = ON

4 + MN = 8

MN = 8 – 4 = 4         (cm)

Vậy  OM = MN = ON/2= 4 (cm) (1,0 đ)

c/Vì M nằm giữa và cách đều hai điểm O và N nên M là trung điểm của đoạn thẳng ON (0,5 đ)

           

Quảng cáo

CHIA SẺ