Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

[Đề 15] Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Tìm số nguyên x, y sao cho : x.y = -2
[Đề 15] Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Tìm số nguyên x, y sao cho : x.y = -2
Đề số 15 - Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 học kì 1: Số học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở có khoáng từ 300 đến 400 em. Khi xếp...
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 14]: Viết tập hợp các số nguyên a sao cho -5 ≤  a < 5
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 14]: Viết tập hợp các số nguyên a sao cho -5 ≤  a <...
Đề thi học kì 1 - Đề số 14 - môn Toán 6: Tìm số tự nhiên m nhỏ nhất sao cho khi chia m cho 3; 5 và 7 có dư lần lượt là...
Đề số 16 Thi học kì 1 môn Toán 6: Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤ 8
Đề số 16 Thi học kì 1 môn Toán 6: Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤ 8
Bài kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6: Tìm các số có dạng (overline {517xy} ) chia hết cho 18. Bài 1. Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤...
Đề số 18 Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6: Tính : A = 200 – 188 : [26 – (32.10 – 78).5]
Đề số 18 Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6: Tính : A = 200 – 188 : [26 – (32.10 – 78).5]
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề số 18: Tìm các số x, y nguyên sao cho (x - 2)(y + 1) = -2 Bài 1. Tính : A = 200 –...
Đề số 17- Thi học kì 1 môn Toán 6: Tính độ dài đoạn thẳng MN
Đề số 17- Thi học kì 1 môn Toán 6: Tính độ dài đoạn thẳng MN
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6: Chứng tỏ A = 22 + 24 + 26 + ...+ 218 + 220 có tận cùng là 0 Bài 1. Chứng...
Quảng cáo


Đề số 1 Kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Hỏi có tất cả bao nhiêu em dự thi nghi thức đội?
Đề số 1 Kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Hỏi có tất cả bao nhiêu em dự thi nghi thức đội?
Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 học kì 1 : Tìm số tự nhiên (a) nhỏ nhất sao cho khi (a) chia cho (5); cho (7); cho (9) có số dư theo thứ tự...
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 2] : Tính độ dài đoạn thẳng BC
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 2] : Tính độ dài đoạn thẳng BC
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6: Tìm số tự nhiên (x) nhỏ nhất (khác (0)) , biết rằng (x vdots 15) và (x vdots 18). Bài 1  (2đ).Thực...
[Đề số 3] Đề thi học kì 1 Toán 6: Trong 3 tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
[Đề số 3] Đề thi học kì 1 Toán 6: Trong 3 tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 : Chứng tỏ với mọi giá trị n là số nguyên thì phân số có dạng (dfrac{{n + 1}}{{2n + 3}}) đều là phân số...
[Đề số 4] Bài kiểm tra học kì 1 Toán 6: Tính số học sinh khối 6 của trường
[Đề số 4] Bài kiểm tra học kì 1 Toán 6: Tính số học sinh khối 6 của trường
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 : Trên tia đối của tia (NM), lấy một điểm (P) sao cho (NP = 6cm). Chứng tỏ điểm (N) là trung điểm của đoạn...
Thi học kì 1 Toán 6 [Đề số 6]: ƯCLN (6;18;60) là
Thi học kì 1 Toán 6 [Đề số 6]: ƯCLN (6;18;60) là
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - môn Toán 6: Lấy điểm I trên tia BA sao cho (BI = 4cm). Hãy chứng tỏ điểm C nằm giữa điểm I và...

Đề & bài tập hay