Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

[THCS Đạ Nhim] thi học kì 1 lớp 6 môn Toán: Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 10 bằng hai cách. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?.

Các em cùng thử sức với đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán của trường THCS Đạ Nhim, Lâm Đồng, đề thi cụ thể như sau: 

Câu 1:(0,25đ)

Tìm số đối của -2

Câu 2:(0,75đ)

Thực hiện phép tính:

a/ (-17) + (-13);

b/ (-12) + 6; c/ 30 – 100

Câu 3:(0,5đ)

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a/ 23.27;

b/ 412 : 42

Câu 4:(0,75đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 10 bằng hai cách. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?.

Câu 5:(1,0đ)

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy. Lấy điểm B thuộc tia Ax, lấy điểm C thuộc tia Ay.

a/ Vẽ hình

b/ Viết tên hai tia đối nhau với gốc A.

c/ Trong ba điểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu 6:(0,75đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Thực hiện phép tính:

100 – [120 – (12 – 2)2]

Câu 7:(1,0đ)

Tìm số tự nhiên x, biết:

a/ (x – 40) – 140 = 0;

b/ 170 – (x + 2) = 50.

Câu 8: (2,0đ)

Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em.

Tính số học sinh khối 6 của trường đó. Biết rằng nếu xếp hàng 30 em hay 45 em đều vừa đủ.

Câu 9: (2,0đ)

Trên tia Ox. Vẽ hai điểm A, B sao cho: OA = 3cm, OB = 8cm.

a/ Vẽ hình.

b/ So sánh OA và AB.

c/ Điểm A có là trung điểm của OB không?. Vì sao?.

Câu 10:(1,0đ)

Biết S = 1 – 2 + 22 – 23 + …+ 22004 . Tính 3S – 22005

Advertisements (Quảng cáo)