Trang chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài C1- C5 Vật Lý 6 trang 45 SGK : Mặt phẳng...

Bài C1- C5 Vật Lý 6 trang 45 SGK : Mặt phẳng nghiêng

Chia sẻ

Mặt phẳng nghiêng: giải bài tập C1, C2, C3, C4, C5 trang 45 Vật Lý 6.

C1. Đo trọng lượng của vật P = F1 và ghi kết quả vào bảng 14.1

Đo trọng lượng của vật P=F1 và ghi kết quả vàobảng14.1

Lần lượt đo lực kéo vật F2 trên mặt-phẳng-nghiêng có :

+Độ nghiêng lớn

+Độ nghiêng vừa

+Độ nghiêng nhỏ

Và ghi vào bảng 14.1


C2. Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào ?

+ Cách 1: Giảm chiều cao kê mặt-phẳng nghiêng

+ Cách 2: Tăng độ dài của mặt-phẳng nghiêng

Quảng cáo

Quảng cáo

+ Cách 3: Giảm chiều cao đồng thời tăng chiều dài mặt-phẳng nghiêng.


C3. Nêu 2 ví dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

+ Ví dụ dắt xe đạp từ sân vào nhà bằng 1 tấm gỗ kê bên dưới

+ Băng chuyền ở các nhà máy


C4. Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải càng dễ hơn

Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng đỡ mệt hơn)


C5. Ở hình 14.3 chú Bình đã dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây ?

a) F = 2000N ;            c) F < 500N
b) F > 500N ;               d) F = 500N

Hãy giải thích câu trả lời của em.

C) F < 500N, vì khi dùng tấm ván dài hơn thì độ nghiêng của tấm ván sẽ giảm.