Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đừng bỏ lỡ Đề học kì 2 lớp 8 toán cực hay năm 2017 có đáp án

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 8 Toán năm học 2016 – 2017 có đáp ánBài 2: a) Tìm x sao cho giá trị của biểu thức A = 2x – 5 không âm. b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Trường THCS …………………….

Lớp :………….

Học sinh: …………………………

KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN – LỚP 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: ( 20 phút – 3điểm) (Học sinh làm bài trên tờ giấy này)

*Khoanh tròn chữ cái đúng trước câu trả lời đúng nhất

1: Điều kiện xác định của phương trình 

A. x≠0      
B.x≠3      
C.x≠0 và x≠3        
D.x≠0 và x≠-3

2. Cho |a | = 3 thì :

A. a = 3      
B.a = – 3      
C.a = ±3       D.Một đáp án khác

3: Cho ΔABC có Â = 600, AB = 4cm, AC = 6cm; DMNP có góc N = 600; NM = 3cm, NP = 2cm. Cách viết nào dưới đây đúng ?

A.DABC∽DMNP           B.DABC∽DNMP           C.DBAC∽DPNM       D.DBAC∽DMNP

4: Hình hộp chữ nhật có

A.6 đỉnh , 8 mặt , 12 cạnh                            B.8 đỉnh , 6 mặt , 12 cạnh

C.12 đỉnh , 6 mặt , 8 cạnh                            D.6 đỉnh , 12 mặt , 8 cạnh

5: Tập nghiệm của phương trình 

Advertisements (Quảng cáo)

6: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn

7. Bất đẳng thức nào sau đây là bất đẳng thức sai.
A. -2.3 ≥ – 6            
B.2.(-3) ≤ 3.(-3)

C.2+ (-5) > (-5) + 1    
D.2.(- 4) > 2.(-5)
*Điền Đ (đúng) hoặc sai (S) vào ô trống

8: Hai phương trình vô nghiệm thì tương đương nhau

9: Hình  vẽ biểu diễn tập nghiệm của bất pt  x +2 ≤ -7

10: Độ dài x trong hình vẽ là x = 4,8
*Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

11: Khi nhân hai vế của bất pt với cùng một
số khác 0 ta phải……………………. nếu số đó âm

Advertisements (Quảng cáo)

12: Trong ΔABC, AM là tia phân giác  (M ∈ BC). Khi đó ta có 

PHẦN II. TỰ LUẬN: (70 phút – 7điểm)

Bài 1: Giải các phương trình sau:

Bài 2:

a) Tìm x sao cho giá trị của biểu thức A = 2x – 5 không âm.

b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Bài 3: Một xe vận tải đi từ tỉnh A đến tỉnh B, cả đi lẫn về mất 10 giờ 30 phút. Vận tốc lúc đi là 40km/giờ, vận tốc lúc về là 30km/giờ. Tính quãng đường AB.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: DABC và DHBA đồng dạng với nhau

b) Chứng minh: AH2 = HB.HC

c) Tính độ dài các cạnh BC, AH

d) Phân giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại
D.Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của B = 3|x – 1| + 4 – 3x


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần I. Trắc Nghiệm
1. C
2. C
3. C
4. B
5. C
6. D
7. B
Câu 8. Đ
Câu 9. S
Câu 10. Đ
Câu 11. Đổi chiều bất phương trình
Câu 12. AB/AC = MB/MC

Phần II – Phần tự luận

Các em gửi bình luận, đáp án hay cách giải hay hơn nhé.

Advertisements (Quảng cáo)