Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề kì 1 môn Toán lớp 6 Quận 12 TPHCM Tính độ dài CA

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán của quận 12, TPHCM năm học 2018 – 2019 gồm có 6 câu, trong đó có câu yêu cầu Chứng tỏ A nằm giữa hai điểm O và B và tính độ dài AB.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: Toán 6

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

1.(2,5đ): Thực hiện các phép tính sau:

a) 17.70 + 17.45 – 17.15

b) (2018 – 2010)2 + 315 : 312 – 20190

c) 320 – 2.{389 – [63 + (15.5 – 32)]}

2. (2,5đ): Tìm x, biết:

a) 72 + x = (5.3)2

b) 148: (x – 6) = 4

c) x chia hết 12, x chia hết 15, x chia hết 40 và 350 < x < 400

3. (1,5đ): Nhân kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982 – 2018), trường THCS A tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề “Tri ân Thầy Cô”. Ban tổ chức dự định chia 48 bạn học sinh nam và 72 bạn học sinh nữ đăng ký dự thi thành các nhóm sao cho số học sinh nam và nữ trong mỗi nhóm đều bằng nhau

a) Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành mấy nhóm?

b) Khi đó, mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh năm và bao nhiêu học sinh nữ?

4 (1đ): Hằng ngày, bạn An tập chạy để rèn luyện chuẩn bị dự thi giải Hội khỏe Phù Đổng cấp quận. Biết bạn An chạy trung bình 1 vòng sân trường hết 90 giây. Hỏi:

a) Bạn An phải mất bao nhiêu phút để chạy được 4 vòng sân trường?

b) Nếu An chạy đều với vận tốc không đổi trong 12 phút thì được mấy vòng sân trường?

5. (0,5đ): Tìm các số tự nhiên x, y biết:

x4y là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 3

6. (2đ): Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 9cm.

a. Chứng tỏ A nằm giữa hai điểm O và B và tính độ dài AB.

b. Trên tia Oy là tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 5cm. Tính độ dài CA.

c. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng CB.