Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Chia sẻ đề thi cuối năm trường THCS Tà Hộc môn Toán lớp 8: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’có đáy là hình chữ nhật. Biết AB = 3cm, BC = 4 cm, AA’ = 5cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ

CHIA SẺ

Tham khảo đề kiểm tra cuối năm học lớp 8 môn Toán của trường THCS Tà Hộc, đề thi gồm 6 bài cụ thể dưới đây

Câu 1: (1 điểm)

a) Phát biểu định lí về tính chất của đường phân giác trong tam giác?

b) Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.

Câu 2: (1,5 điểm)

a) Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Lấy ví dụ minh họa.

b) Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Câu 3: (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) 5(x + 1) < 3x + 13; b) x2 + 3x – 10 < (x + 2)(x – 2)

Câu 4: (2 điểm) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12 km/h, nên thời gian đi ít hơn thời gian về là 30 phút. Tính độ dài đoạn đường AB.

Câu 5: (1 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’có đáy là hình chữ nhật. Biết AB = 3cm, BC = 4 cm, AA’ = 5cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ.

Câu 6: (2,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, có AB = 6 cm; AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH (H ∈ BC).

a) Chứng minh: ΔHBA ~ ΔABC

b) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.