Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra học kì 2 trường THCS Phước Điền lớp 8 môn Sinh: Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục tật cận thị?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra kiến thức cuối năm học lớp 8 môn Sinh học trường THCS Phước Điền, Đồng Nai…Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục tật cận thị?

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4Đ)

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:

1. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:
A. Bóng đái
A. Thận
B. Bàng quang
C. Ống đái

2. Người tiểu đường cần hạn chế dùng thức ăn nào dưới đây?
A. Đường
B. Muối khoáng
C. Vitamin
D. Rau xanh

3. Nguyên nhân của tật viễn thị là:
A. Do cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
B. Do cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
C. Do cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
D. Do cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng

4. Cấu trúc chi phối các hoạt động có ý thức là:
A. Cầu não
B. Đại não
C. Não trung gian
D. Não giữa

5. Tuyến nào dưới đây là tuyến nội tiết?
A. Tuyến trên thận
B. Tuyến vị
C. Tuyến nước bọt
D. Tuyến ráy tai

6. Tuyến vừa là nội tiết, vừa là ngoại tiết là:
A. Tuyến giáp trạng
B. Tuyến yên
C. Tuyến tuỵ
D. Tuyến trên thận

7. Nước tiểu đầu được tạo ra ở:
A. Nang cầu thận
B. ống thận
C. ống góp
D. Bể thận

8. Chức năng giữ thăng bằng cho cơ thể được điều khiển bởi:
A. Trụ não
B. Não trung gian
C. Hành não
D. Tiểu não

II. TỰ LUẬN (6Đ)

Câu 2: Nêu cấu tạo và chức năng của đại não? (2đ)

Câu 3: Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục tật cận thị? (2đ)

Câu 4: Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. (2đ)