Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 8 năm học 2019 – 2020: Bạn Hùng thực hiện được một công 36kJ trong 10 phút. Tính công suất của bạn Hùng?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối năm học lớp 8 môn Vật Lý năm học 2019 – 2020, mời các em cùng tham khảo chi tiết.

TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

(Từ câu 1 đến câu 4 khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất)

Câu 1.  Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng:

A. Viên đạn đang bay.

B. Lò xo để tự nhiên treo trên giá đỡ

C. Lò xo bị kéo dãn dài để trên mặt đất.

D. Hòn bi đang lăn trên mặt đất

Câu 2. Một trái táo đang rơi từ trên cây xuống đất thì cơ năng biến đổi như thế nào?

A. Động năng tăng dần và thế năng giảm dần

B. Động năng giảm dần.

C. Thế năng tăng dần.

D. Động năng tăng dần.

Câu 3.  Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì

A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn

B. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng nhỏ\

C. Vật có vận tốc lớn hơn thì động năng lớn hơn

D. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng như nhau

Câu 4. Thả một miếng đồng đã nung nóng vào cốc nước lạnh thì:

A. Nhiệt năng của miếng đồng tăng

B. Nhiệt năng của miếng đồng không thay đổi

C. Nhiệt năng của nước giảm

D. Nhiệt năng của miếng đồng giảm

Câu 5.  Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng khuếch tán:

A. Đường tan trong nước      B. Trộn ngô với thóc

C. Trộn cám gạo với cám bắp      D. Cả 3 câu a, b, c

Câu 6.  Một con ngựa kéo 1 cái xe đi đều với vận tốc 4,8 km/h. Lực kéo của ngựa là  300N.Công suất của ngựa có thể nhận giá trị nào?

P = 1 400W B. P = 400W C. P = 500W               D. P = 1 600W

PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7: (3 điểm)

Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 20 0C . Tính nhiệt lượng cần thiết để đun ấm nước này sôi? Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/ kg.K và của nước là 4200 J/ kg.K

Câu 8: (2 điểm)

a/ Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng tăng hay giảm? vì sao?

b/ Giải thích tại sao khi bỏ cục đường vào một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng ta thấy ở cốc nước lạnh đường lâu hòa tan hơn so với cốc nước nóng?

Câu 9: (2 điểm)

Bạn Hùng thực hiện được một công 36kJ trong 10 phút. Tính công suất của bạn Hùng?

.