Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[UBND Huyện Ninh Giang] thi kì 2 môn Sử lớp 8 năm 2020: Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đây?

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT UBND Ninh Giang tổ chức kiểm tra kiến thức cuối năm học lớp 8 năm học 2019 – 2020 môn Lịch Sử, đề thi gồm 3 câu tự luận như sau:

Câu 1: (4 điểm)

Vì sao thực dân Pháp xâm lược nước ta? Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Đà Nẵng và các tỉnh Nam Kì (1858 – 1873)?

Câu 2: (2,5 điểm)

Bằng những hiểu biết về phong trào kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, em hãy cho biết:

a) Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

b) Ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương?

Câu 3. (3,5 điểm)

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đây?