Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm số nguyên tố vừa là ước của 275 vừa là ước của 180

CHIA SẺ
Tìm số nguyên tố vừa là ước của 275 vừa là ước của 180; Chứng tỏ số tự nhiên có tận cùng bằng 144 thì số đó có ít nhất bốn ước số … trong Kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số nguyên tố vừa là ước của 275 vừa là ước của 180

Bài 2. Chứng tỏ số tự nhiên có tận cùng bằng 144 thì số đó có ít nhất bốn ước số.


Bài 1. \(275 = 5^2.11; 180 = 2^2.3^2.5\).

Vậy 5 là ước nguyên tố chung của 275 và 180

Bài 2. Đặt \(n = \overline {a144}  = 1000.a + 144;a \in\mathbb N\)

\(⇒ n\; ⋮\; 8; 8 = 2^3\).

\(⇒ 8\) có 4 ước là 1, 2, 4, 8

\(⇒ n\) có ít nhất 4 ước số.