Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 2 – Góc: Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng: Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là …?

CHIA SẺ
Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng: Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là …? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 2 – Góc. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng :

a)Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là ………………………………

Điểm A là ……………………

Hai tia Ax, Ay là ……………………………………….

b) Góc CDE có đỉnh là …………………, có hai cạnh là …………………..

c) Góc bẹt là ………………………………

d) Nếu hai tia Cm và Cn không đối nhau, điểm O nằm trong góc mCn nếu tia ………………………………

2. (6đ) Quan sát các hình sau rồi điền vào bảng dưới đây :

Hình

Tên góc (cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc (cách viết thông thường)

Hình 1

Hình 2

Hình 3


Câu

Đáp án

Điểm

1.

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là \(\widehat {xAy}.\)

Điểm A là đỉnh.

Hai tia Ax, Ay là hai cạnh.

b) Góc CDE có đỉnh là D, có hai cạnh là DC, DE.

c) Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800.

d) Khi hai tia Cm và Cn không đối nhau, điểm O nằm trong góc mCn nếu tia CO nằm giữa hai tia Cm và Cn.

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2.

Viết đúng tên đỉnh, tên cạnh, tên góc ở hình 1, 2, 3 (mỗi hình đúng 2đ).

6 đ