Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi học kì 2 môn Sử lớp 8 trường THCS Phú Hòa Đông: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng là gì?

Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng là gì?… trích trong đề thi cuối năm học lớp 8 môn Sử trường THCS Phú Hòa Đông

Câu 1: (2.5 điểm)

Nhân dân Bắc Kì phối hợp với quân triều đình kháng chiến chống pháp như thế nào?

Câu 2: (2.0 điểm)

Tính đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp bao nhiêu hiệp ước? Hãy kể tên các hiệp ước và năm ký kết?

Câu 3: (4.0 điểm)

Trình bày diến biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

Câu 4: (1.5 điểm)

Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng là gì?

Advertisements (Quảng cáo)