Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 47,48,49, 50,51 trang 28,29 sách Toán 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Chương 3 Toán 6: bài Tính chất cơ bản của phép cộng phân số giải bài 47, 48 trang 28; bài 49, 50, 51 trang 29.

Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:

a) Tính chất giao hoán:  a/b + c/d = c/d + b/a

b) Tính chất kết hợp:

(a/b + c/d) + p/q = a/b +( c/d + p/q)

c) Cộng với số 0:

a/b + 0 = 0 + a/b = a/b

Giải bài tập Toán 6 tập 2 trang 28,29

Bài 47. Tính nhanh.

a)  -3/7 + 5/13 + -4/7 ;

b) -5/21 + -2/21 + 8/24 .

Đ/S a)  -3/7 + 5/13 + -4/7 = -3/7 + 4/7 + 5/13 = -1 + 5/13 = -13/13  + 5/13 = -8/13

b) -5/21 + -2/21 + 8/24 = -7/21 + 1/3 = -1/3 + 1/3 = 0


Bài 48. Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8.bai-48

Advertisements (Quảng cáo)

Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

a) 1/4 hình tròn ;

b) 1/2 hinh tròn ;

c) 7/12, 2/3, 3/4, 5/6, 11/12 và 12/12 hình tròn.

Ghép các miếng bìa như sau:

a)  1/12 + 2/12 = 3/12 =1/4

b) 4/12 + 2/12 = 6/12 = 1/2

c) 5/12 + 2/12 = 7/12

Advertisements (Quảng cáo)

5/12 + 2/12 + 1/12 = 8/12 = 2/3

5/12 + 4/12 = 9/12 = 3/4

5/12 + 4/12 + 1/12 = 10/12 = 5/6

5/12 + 4/12 + 2/12 = 11/12

5/12 + 4/12 + 2/12 + 1/12 = 12/12


Bài 49. Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1/3 quãng đường, 10 phút thứ hai đi được 1/4 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 2/9
quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

LG: Sau 30 phút Hùng đi được số phần quãng đường là:

1/3 + 1/4 + 2/9 = (1/3 + 2/9) +1/4 =(3/9 +2/9) + 1/4 = 5/9 +1/4 = 20/36 + 9/36 = 29/36 (quãng đường)


Bài 50. Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:
bai-50

Đáp án:

dap-an-bai-50


Bài 51. Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0: -1/6; -1/3; -1/2; 0;1/2;1/3;1/6

Ví dụ.  -1/2+1/3+1/6 =0

HD: 5 cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0 :

1) -1/2+1/3+1/6 = 0

2) -1/6 + 0 + 1/6 = 0

3) -1/3 + 0 + 1/3 = 0

4) -1/2 + 0 + 1/2 = 0

5) -1/6 + -1/3 + 1/2 = 0

Advertisements (Quảng cáo)