Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Địa Trường THPT Quỳnh Lưu...

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Địa Trường THPT Quỳnh Lưu 1

CHIA SẺ

Môn: ĐỊA LÝ

Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

I (2,0 điểm)

1.Trình bày hoạt động và hậu quả của Bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chính gây mưa cho miền Bắc, miền Nam và mưa vào tháng IX cho Trung Bộ nước ta.

2.Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. Điều đó tạo thuận lợi và gây khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta hiện nay?

II (3,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, Anh (chị) hãy

1.Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp theo ngành nước ta tương đối đa dạng và đang chuyển dịch theo hướng hợp lí hơn.

  1. So sánh sự khác nhau với điều kiện trong phát triển cây công nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ. Sự khác nhau đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng của vùng?

III (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy

  1. Chứng minh vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và sinh vật. Kể tên một số Đảo ven bờ của nước ta.
  2. Kể tên các tuyến giao thông đường bộ chính của nước ta. Nêu ý nghĩa của tuyến Đường Hồ Chí Minh.

IV (3 điểm)

Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất thủy sản qua một số năm (đơn vị: tỉ đồng)

Năm1990199520002005
Sản lượng8135135242177738726.9
Khai thác555992141390115822.0
Nuôi trồng25764310787622904.9

a.Vẽ đồ thị thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất thủy sản qua các năm.

b.Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

CHIA SẺ