Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa năm 2015 trường THPT Nguyễn Thiện Thuật

CHIA SẺ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC 2014 – 2015

————***————-

MÔN: ĐỊA LÍ

 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề (Đề thi gồm 4 câu, 1 trang)

I (3,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

1,Trình bày đăc điểm chung của địa hình Việt Nam.

2, So sánh những điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi:Tây Bắc và Đông Bắc.

II (2,0 điểm)

1,Phân tích những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta.

2, Nêu phương hương giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lý lao động ở nước ta hiện nay.

III (2,0 điểm)

Vì sai công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên 5 nhà máy thủy điện lớn ở nước ta.

IV(3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, thời kì 2000 – 2004

Đơn vị:%

 
Khu vực/Năm
2000 2005 2007 2010 2014
Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp 24,5 21,0 20,3 20,6 18,1
Khu vực công nghiệp –  xây dựng 36,7 41,0 41,6 41,1 38,5
Khu vực dịch vụ 38,8 38,0 38,1 38,3 43,4

Nguồn: Tổng cục thống kê

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, thời kì 2000 – 2014.
  2. Qua biểu đồ rút ra nhận xét và giải thích nguyên nhân.