Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử thpt quốc gia môn Địa Thanh Hóa năm 2015

CHIA SẺ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Năm học: 2014 – 2015

 Môn: ĐỊA LÍ

 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

Đề có 04 câu, gồm 01 trang

1 (2,0 điểm)

  1. Nêu ý nghĩa kinh tế – xã hội của vị trí địa lý nước ta.
  2. Trình bày các thế mạnh của nguồn lao động ở nước ta? Tại sao trong những thập niên gần đây nước ta phải tăng cường xuất khẩu lao động?

2 (3,0 điểm)

a, Phân tích những thành tựu của hoạt động xuất khẩu trong những năm qua ở nước ta.

b.Trình bày tiềm năng, hiện trạng phát triển công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ? Đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.

3 (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, hãy:

a.Kể tên các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng. Phân tích các thế mạnh tự nhiên của đồng bằng này.

  1. Kể tên các trung tâm du lịch ở nước ta theo các cấp: trung tâm Quốc gia và trung tâm vùng.

4 (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2012 (đơn vị: %)

 
Khu vực /Năm
2005 2007 2010 2012
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0
Nhà nước 37,6 35,4 33,5 32,6
Ngoải Nhà nước 47,2 47,7 48,8 49,3
Có vốn đầu tư nước ngoài 15,2 16,9 17,7 18,1

a, Vẽ đồ thị miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân tích thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2005 – 2012 .

b, Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân tích thành phần kinh tế nước ta giai đoạn nói trên.

————————— Hết —————————–

Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục