Trang Chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc Gia Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa năm 2015 trường THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa năm 2015 trường THPT Hưng yên

CHIA SẺ
TRƯỜNG THPT HƯNG YÊNĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – LẦN 2
TỔ: SỬ – ĐỊA – GDCDMôn: ĐỊA LÝ
(Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề)

1 (2,0 điểm)

1, Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta. Chứng minh vùng biển Việt Nam giàu tài nguyên hải sản.

2.Trình bày sự phân bổ dân cư chưa hợp lý ở nước ta. Tại sao Nhà nước lại rất chú ý đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bảo dân tộc đặc biệt là những vùng khó khăn biên giới?

II (3,0 điểm)

1,Tại sao công nghiệp chế biến thực phẩm lại được xác định là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?

2, Phân tích các thế mạnh về kinh tế – xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?

III (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học.

1, Kể tên vùng phân bố chủ yếu của các cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa) ở nước ta.

2, Giải thích sự phân bố của các cây chè, cà phê, dừa ở nước ta.

IV (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: Tỉ đồng)

Ngành / Năm2000200320052010
Công nghiệp khai thác mỏ53 03584 040110 919250 466
Công nghiệp chế biến, chế tạo264 459504 364818 5022 563 031
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước18 60631 66454 601132 501

(Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2012, NXB Thống kê, 2013)

Anh (chị) hãy:

1, Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2010.

2, Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

CHIA SẺ