Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12

Đề kiểm tra học kì 2 khối 12 môn Địa Trường THPT Mường La

CHIA SẺ

Đề kiểm tra học kì 2 khối 12 môn Địa Trường THPT Mường La

SỞ GD & ĐT SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT MƯỜNG LA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 12

MÔN: ĐỊA LÍ – Ban cơ bản

Năm học: 2014 – 2015

(Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề)

1: (3 điểm)

Em hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

2: (2 điểm)

Em hãy kể tên 2 di sản thiên nhiên thế giới, 5 di sản văn hóa thế giới và 1 di sản hỗn hợp thế giới của nước ta.

3: (2 điểm)

Em hãy trình bày vị trí và quy mô của vùng Bắc Trung Bộ. Nêu ý nghĩa của việc hình thành cơ cấu nông nghiệp – lâm – ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

4: (3 điểm)

Cho bảng số liệu:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông hồng.

(Đơn vị: %)

Các ngành 1986 1990 1995 2000 2005
Nông – lâm – Ngư nghiệp 49,5 45,6 32,6 23,4 16,8
Công nghiệp – Xây dựng 21,5 22,7 25,4 32,7 39,3
Dịch vụ 29,0 31,7 42,0 43,9 43,9

a.Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dich cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đông Bằng Sông Hồng.

b.Nhận xét hiện sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông Hồng.