Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12 Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường...

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Quỳnh Nhai

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 môn Địa lý  lớp 12 trường THPT Quỳnh Nhai

TRƯỜNG THPT QUỲNH NHAIĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TỔ: SỬ – ĐỊA – GDCDMÔN: ĐỊA LÝ 12
——————Thời gian: 45 phút

1: (4,0 điểm)

Phân tích những thế mạnh và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, kinh tế – xã hội đối với sự phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng?

2: (3,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang công nghiệp chung) và kiến thức đã học, nhận xét sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

3: (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp.

(Đơn vị: %)

Năm19902005
Trồng trọt79,373,5
Chăn nuôi17,924,7
Dịch vụ nông nghiệp2,81,8

a.Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ở nước ta năm 1990 và năm 2005.

b.Nhận xét sự chuyển dịch giá trị sản xuất nông nghiệp ở nước ta năm 2005 so với năm 1990.

(Thí sinh được sử dụng Atlat trong giờ thi)

CHIA SẺ