Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 Đề học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn tỉnh Bình Phước...

Đề học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn tỉnh Bình Phước năm 2015

CHIA SẺ

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn tỉnh Bình Phước năm học 2014-2015.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOĐỀ KIÊM TRA HỌC KÌ II
BÌNH PHƯỚCNăm học: 2014 – 2015
ĐỀ CHÍNH THỨCMôn: NGỮ VĂN – Lớp 9
(Đề gồm 01 trang)Thời gian làm bài: 90 phút

1: (2,0 điểm)

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

“Chị Thap cầm cái thước trên tay tới, nuốt nốt miếng bích qui ngon lành: “Định ở nhà. Lần này nó bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ”, rồi kéo tay áo Nho, vác xẻng lên vai và đi ra cửa.

            Tôi không cãi chị. Quyền hạn phân công là ở chị. Thời gian bắt đầu căng lên. Trí não tôi cũng không thua. Những gì đã qua, những gì sắp tới…không đáng kể nữa. Có gì lí thú đâu, nếu các bạn tôi không quay về? Điện thoại réo. Đại đội trưởng hỏi tình hình. Tôi nói như gắt vào máy.

            -Trinh sát chưa về!

            Không hiểu sao mình gắt nữa. Lại một đợt bom. Khói vào hang. Tôi ho sặc sụa và tức ngực. Cao điểm bây giờ thật vắng. Chỉ có Nho và chị Thao. Và bom. Và tôi ngồi đây. Và cao xạ  đặt bên kia quả đồi. Cao xạ đang bắn…..”

(Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê)

a/ Đoạn văn trên được kể ở ngôi nào?

b/Nêu nội dung chính của đoạn văn trên?

c/Câu “Và bom”, là loại câu gì?

d/ Xác định liên kết có trong phần trích trên?

2: (1,5 điểm)

Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

(Viếng lăng Bác – Viễn Phương)

3: (1,5 điểm)

Cho biết hàm ý tỏng những câu sau:

a)Rễ của học tập thì đắng mà quà quà của học tập thì ngọt.

b)Giấy rách phải giữ lấy lề.

4: (5,0 điểm)

Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về đoạn thơ sau:

Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

Người đồng minh tự đục đá kê cao quê hương

Còn quê hương thì làm phong tục

Con ơi tuy thô sơ da thịt

Lên đường

Không bao giờ nhỏ bé được

Nghe con

(Nói với con – Y Phương, 1980)

CHIA SẺ