Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch Sử trường THPT Đồ Sơn

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch Sử trường THPT Đồ Sơn

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015
TRƯỜNG THPT ĐỒ SƠN MÔN: LỊCH SỬ 12
THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
Kiểm tra ngày 13 tháng 4 năm 2015

1 (3,0 điểm) Hãy điền vào bảng thông tin sau để hoàn thành bảng khái quát nhiệm vụcách mạng của hai miền Nam – Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975)

Thời gian Nhiệm vụ miền Bắc Nhiệm vụ miền Nam
1954 – 1960
1961 – 1965
1965 – 1968
1969 – 1973
1973
1973 – 1975

2 (4,0). Từ bảng thông tin hoàn chỉnh (câu 1):

a.Hãy nêu một sự kiện chứng tỏ hòa bình đã được lập lại ở Việt Nam. Tác động của thắng lợi đó đói với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

b.Hậu phương miền Bắc có vai trò như thế nào đối với miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (viết khoảng 3 đến 5 dòng)

3: (3,0 điểm) Hiện tượng “thần kì Nhật Bản” là gì? Nguyên nhân của hiện tượng đó?

Theo em, có thể học tập được bài học kinh nghiệm gì từ hiện tượng “ thần kì Nhật Bản”?

Advertisements (Quảng cáo)