Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết Đại số 12 Chương 3 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

CHIA SẺ

Các em cùng tham khảo Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết Đại số 12 Chương 3 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2016-2017.        

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG III

TỔ TOÁN – TIN

Môn: Giải tích 12 cơ bản

Bài 1 (3.0đ)

Sử dụng phương pháp đổi biến số, hãy tính:

Bài 2 (3.0đ) 

Sử dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính:

Bài 3 (2.0đ)

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số: y = x2 –x , y = x:

Bài 4 (2.0đ)

Tính thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau khi quay quanh trục Ox: y = √x ex, y = 0 và x = 1

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 12 CHƯƠNG 3 – THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

BÀI NỘI DUNG ĐIỂM
Bài 1

(3đ)

1/

(1,5đ)

Đặt  t = 2x + π/2 ⇒ dt = 2dx

Đổi cận

x 0                π
t π/2               3π/2

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

2/

(1,5đ)

Đặt t = √ (x2 + 4) => t2 = x2 + 4

=>tdx =xdx

Đổi cận :

x √ 5               2 √3
t  3                    4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 2

(3đ)

1/

(1,5đ)

0,25×2

0,5

0,25

0,25

2/

(1,5đ)

 

Đặt t = cosx  => dt = -sinxdx

Đổi cận:

x 0                    π/3
t 1                      1/2

0,25

0,25

0,25

0,25

0, 5

 

Bài 3

(2đ)

(2đ) Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số

y = x2 – x và y = x:

Diện tích hình phẳng đã cho là :

 

 

0,75

1,25

 

Bài 4

(2đ)

(2đ) Xét phương trình hoành độ giao điểm :

√xex = 0 ⇔x = 0

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25