Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích 11 chương 4 THPT Tự Lập có đáp án chi tiết

CHIA SẺ

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và giải tích lớp 11 chương 4 của trường THPT Tự Lập. Đề gồm 3 câu và thang điểm 10.

TRƯỜNG THPT TỰ LẬP

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

MÔN: ĐẠI SỐ 11

 

  Câu 1: (6đ) Tìm các giới hạn sau:

2: (3điểm) Cho hàm số:   Tìm m để hàm số liên tục tại x = 2.

3🙁 1đ) Cho phương trình: (m4+m+1)x2010 + x5 – 32 = 0  , m là tham số

CMR phương trình trên luôn có ít nhất một nghiệm dương với mọi giá trị của tham số m.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 4 – THPT TỰ LẬP

Câu Nội dung Điểm
a

(2đ)

 

1,0

1,0

b

(2đ)

 

 

0,5

0,5

c

(2đ)

 

0,5

0,5

2

(3đ)

Do đó:  2m+3 = 7/4 ⇒ m = -5/8. Vậy làm số f(x) liên tục tại x0 = 2

 

1

1

1

 

3

(1đ)

Hàm số  f(x) = m4+m+1)x2010 + x5 – 32 = 0   là hàm đa thức nên liên tục trên R do đó nó liên tục trên đoạn [0; 2]

f(0) = -32

Suy ra f(0).f(2) < 0 với mọi m thuộc R nên phương trình f(x)= 0 có một nghiệm thuộc khoảng (0,2) nên nó luôn có ít nhất một nghiệm dương với mọi giá trị của m.

 

 

0,25

0,25

0,25

0,25

——- Hết ——-