Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11

Đề cương ôn tập thi kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 các môn:Toán,Văn,Anh,Lý,Hóa

CHIA SẺ

Chia sẻ Đề cương  Nội dung ôn tập thi kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa trường THPT Hàn Thuyên -TPHCM năm học 2015-2016.

Các em tham khảo dưới đây:

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 Toán

Bài

Hai đường thẳng vuông góc.

Đường thẳng vuông góc mặt phẳng.

Các dạng toán:

Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Xác định và tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng,..

Chứng minh các vấn đề khác: trực tâm, đẳng thức,..

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Vật Lý

CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG

Bài 19: Từ Trường

Bài 20: Lực Từ – Cảm Ứng Từ

Bài 21: Từ Trường Của Dòng Diện Chạy Trong Các Dây Dẫn Có Hình Dạng Đặc Biệt

Bài 22: Lực Lo-Ren-Xơ (Lorentz)

CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Bài 23: Từ Thông – Cảm Ứng Điện Từ

Bài 24: Suất Điện Động Cảm Ứng

Bài 25: Tự Cảm

Quảng cáo

Dạng bài tập về:

Ôn tập các công thức tính:

1/ lực từ

2/ Cảm ứng từ tổng hợp

3/ Suất điện động cảm ứng

4/ BT tự cảm

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa học

A/ LÝ THUYẾT:

-Học hóa hữu cơ đến hết bài ankin.

-Viết phương trình theo chuỗi phản ứng.

-Nêu hiện tượng, viết phương trình.

-Bổ túc chất cho phương trình phản ứng còn thiếu.

-Viết công thức cấu tạo và đọc tên các đồng phân.

Quảng cáo

-Viết phương trình điều chế các anken, ankađien, ankin.

B/ TOÁN:

Dạng 1: Tìm công thức phân tử ankan, anken, ankađien, ankin.

Dạng 2: Toán hỗn hợp 2 chất hữu cơ đã biết.

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Tiếng Anh

I. Reading : Unit 11,12

II. Grammar:

1. Tenses (7 tenses)

2. Word form

3. Defining Relative Clauses

4. Non- defining Relative Clauses

5. Relative Clauses with prepositions.

6. Relative clauses replaced by participles and to infinitives.

Bài KT  gồm 40 câu ( trắc nghiệm và tự luận)

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn Ngữ văn

I.PHẦN ĐỌC – HIỂU:

– Tất cả các văn bản đã học trong sách giáo khoa (HKI)

– Các văn bản ngoài chương trình

– Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt của văn bản, các thao tác lập luận

– Chỉ ra được các biện pháp tu từ và nêu tác dụng của nó

– Nêu nội dung chính (hoặc chủ đề, câu chủ đề) của văn bản.

Viết một đoạn văn ngắn dựa trên sự hiểu biết nội dung văn bản

II.NGHỊ LUẬN XÃ HỘI:

-Tư tưởng đạo lí

– Hiện tượng đời sống

Viết bài văn nghị luận – Độ dài 400  đến 600 tử

III.LÀM VĂN:

– Hầu trời

– Lưu biệt khi xuất dương

– Vội vàng

– Phân tích (đoạn, bài)

– Liên hệ, so sánh