SBT Vật Lý 11

Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11
Bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 71, 72 SBT Lý 11: Tính góc lệch ứng với tia tới so sau khi ánh sáng khúc xạ ra không khí ?
Bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 71, 72 SBT Lý 11: Tính góc lệch ứng với tia tới so sau khi ánh sáng khúc xạ ra không khí ?
Bài 27 Phản xạ toàn phần SBT Lý lớp 11. Giải bài 27.8, 27.9, 27.10 trang 71, 72. Câu 27.8: Trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, có hai tia song song tới gặp mặt phẳng của bán...
Bài VI.6, VI.7, VI.8, VI.9, VI.10 trang 74 SBT Vật Lý 11: Tính độ cao thực của Mặt Trời so với đường chân trời ?
Bài VI.6, VI.7, VI.8, VI.9, VI.10 trang 74 SBT Vật Lý 11: Tính độ cao thực của Mặt Trời so với đường chân trời ?
Bài ôn tập chương VI SBT Lý lớp 11. Giải bài VI.6, VI.7, VI.8, VI.9, VI.10 trang 74. Câu VI.6: Nếu muốn có phản xạ toàn phần thì (các) điều kiện là...; Tính độ cao thực của Mặt Trời so với...
Bài 28.1, 28.2 trang 75 SBT môn Lý 11: Góc tới r2 ở mặt thứ hai của lăng kính có dạng gì ?
Bài 28.1, 28.2 trang 75 SBT môn Lý 11: Góc tới r2 ở mặt thứ hai của lăng kính có dạng gì ?
Bài 28 Lăng kính SBT Lý lớp 11. Giải bài 28.1, 28.2 trang 75. Câu 28.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. (Các kí hiệu có ý nghĩa như...
Bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 72, 73 SBT Lý 11: Trong sợi quang chiết suất của phần lõi có đặc điểm gì ?
Bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 72, 73 SBT Lý 11: Trong sợi quang chiết suất của phần lõi có đặc điểm gì ?
Bài ôn tập chương VI Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 72, 73. Câu VI.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với để có một phát biểu đầy đủ...
Bài 27.5, 27.6, 27.7 trang 71 SBT Vật Lý 11: Biểu thức nào kể sau không thế là sin của góc tới giới hạn igh đối với cặp môi trường tương ứng?
Bài 27.5, 27.6, 27.7 trang 71 SBT Vật Lý 11: Biểu thức nào kể sau không thế là sin của góc tới giới hạn igh đối với cặp môi...
Bài 27 Phản xạ toàn phần SBT Lý lớp 11. Giải bài 27.5, 27.6, 27.7 trang 71. Câu 27.5: Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như Hình 27.3...; Biểu thức nào kể sau không thế là...
Bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5 trang 69 Sách BT Lý 11: Phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường giống nhau ở đâu ?
Bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5 trang 69 Sách BT Lý 11: Phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường giống nhau ở đâu ?
Bài 27 Phản xạ toàn phần Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5 trang 69. Câu 27.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên...
Bài 26.8, 26.9, 26.10 trang 68, 69 SBT Lý 11: Hãy lập biểu thức bề rộng d’ của dải sáng trong chất lỏng theo n, i, d ?
Bài 26.8, 26.9, 26.10 trang 68, 69 SBT Lý 11: Hãy lập biểu thức bề rộng d’ của dải sáng trong chất lỏng theo n, i, d ?
Bài 26 Khúc xạ ánh sáng SBT Lý lớp 11. Giải bài 26.8, 26.9, 26.10 trang 68, 69. Câu 26.8: Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau...;  Hãy lập biểu thức bề rộng...
Bài 26.1, 26.2, 2.63 trang 67 SBT Vật Lý 11: Tia nào là tia phản xạ ?
Bài 26.1, 26.2, 2.63 trang 67 SBT Vật Lý 11: Tia nào là tia phản xạ ?
Bài 26 Khúc xạ ánh sáng SBT Lý lớp 11. Giải bài 26.1, 26.2, 2.63 trang 67. Câu 26.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát...
Bài V.8, V.9, V.10 trang 65, 66 SBT Lý 11: Hãy xác định độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn ?
Bài V.8, V.9, V.10 trang 65, 66 SBT Lý 11: Hãy xác định độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn ?
Bài ôn tập chương V SBT Lý lớp 11. Giải bài V.8, V.9, V.10 trang 65, 66. Câu V.8: Một ống dây dẫn hình trụ dài 62,8 cm, gồm 1000 vòng dây quấn sít nhau, điện trở rất nhỏ và...
Bài V.5, V.6, V.7 trang 65 SBT Lý 11: Xác định suất điện động cảm ứng trong thanh đồng ?
Bài V.5, V.6, V.7 trang 65 SBT Lý 11: Xác định suất điện động cảm ứng trong thanh đồng ?
Bài ôn tập chương V Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài V.5, V.6, V.7 trang 65. Câu V.5: Một thanh đồng dài 20 cm, quay với tốc độ 50 vòng/s trong một từ trường đều có cảm...