Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán

Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 11: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 11: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Đề kiểm tra môn Toán lớp 11 học kì 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, (SA bot left( {ABCD} right)). Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông? I.PHẦN...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Cho hình tứ diện đều ABCD. Thiết diện của tứ diện ABCD và mặt phẳng trung trực của cạnh BC là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Cho hình tứ diện đều ABCD. Thiết diện của tứ diện ABCD và mặt phẳng trung trực của cạnh BC...
Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán 11: Cho lăng trụ đều (ABC.A'B'C') có ({rm{AA}}' = a,) khoảng cách giữa hai đường thẳng ({rm{AA}}') và (CC') bằng (asqrt 3 .) Diện tích tam giác (ABC) bằng 1. Cho...
Kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Chứng minh các mặt hình chóp là các tam giác vuông
Kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Chứng minh các mặt hình chóp là các tam giác vuông
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 11: Gọi (AH) là đường cao tam giác(SAB). Chứng minh (AH) vuông góc mặt phẳng (left( {SBC} right)) 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào có giới hạn bằng...
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 11: Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ 12 học sinh đó ra 3 học sinh gồm 2 nam và 1 nữ?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 11: Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ 12 học sinh đó ra 3 học sinh gồm 2 nam và 1 nữ?
Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 11: Số nghiệm của phương trình (tan left( {x + dfrac{pi }{6}} right) = sqrt 3 )  thuộc đoạn (left) là Phần I. Trắc nghiệm (2đ) 1. Giải phương trình: (cos 2x...
Thi học kì 2 môn Toán 11: Giới hạn nào sau đây có kết quả bằng 2
Thi học kì 2 môn Toán 11: Giới hạn nào sau đây có kết quả bằng 2
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)) biết ({u_1} =  - 3) và ({u_6} = 27). Công sai của cấp số cộng đó là? I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0đ) 1. (mathop {lim }limits_{x...
Kiểm tra học kì 2 Toán 11: Đạo hàm của hàm số y = sin2x bằng
Kiểm tra học kì 2 Toán 11: Đạo hàm của hàm số y = sin2x bằng
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 11: Biết (lim dfrac{{1 + {3^n}}}{{{3^{n + 1}}}} = dfrac{a}{b}) ( a,b là hai số tự nhiên và(dfrac{a}{b}) tối giản). Giá trị của (a + b)bằng 1.(lim left( {2n + 3} right))...
Thi học kì 2 môn Toán lớp 11: Tính đạo hàm của hàm số y = x^2 + 1
Thi học kì 2 môn Toán lớp 11: Tính đạo hàm của hàm số y = x^2 + 1
Đề kiểm tra môn Toán lớp 11 học kì 2: Tính giới hạn (mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{x + sqrt {{x^2} + 1} }}{{x + 2}}.) 1. Tính giới hạn (mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{x...
Kiểm tra học kì 2 [Toán lớp 11]: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào là 0?
Kiểm tra học kì 2 [Toán lớp 11]: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào là 0?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 11: Một chất điểm chuyển động có phương trình (S(t) = {t^3} - 3{t^2} + 5t + 2). Trong đó t > 0, t tính bằng giây(s) và S tính bằng...
Kiểm tra học kì 2 Toán 11: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Kiểm tra học kì 2 Toán 11: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Đề kiểm tra môn Toán lớp 11 - học kì 2: Kết quả (mathop {lim }limits_{x to 2} dfrac{{{x^2} - 3x + 2}}{{2x - 4}}) bằng bao nhiêu ? A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2đ) 1. Dãy số nào sau đây có giới...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Hỏi vận tốc của xe khi t = 10s?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Hỏi vận tốc của xe khi t = 10s?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 11: Giới hạn (mathop {lim }limits_{x to 1} dfrac{{sqrt {5 - x}  - sqrt{{{x^2} + 7}}}}{{{x^2} - 1}})bằng 1. Tìm đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau: A. (left( {{x^n}} right)' =...