Bài tập Vật Lý 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Vật Lý 11
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 223 SGK Lý 11: Thực hành – Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 223 SGK Lý 11: Thực hành – Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các...
 Bài 35 Thực hành Lý 11. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 223 Sách giáo khoa Vật lí 11. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 216 SGK Lý 11: Kính thiên văn – Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 216 SGK Lý 11: Kính thiên văn – Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn
 Bài 34 kính thiên văn Lý 11. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 216 Sách giáo khoa Vật lí 11. Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn; Vẽ đường truyền của chùm tia...
Bài 6, 7, 8, 9 trang 212 SGK Lý 11: Kính hiển vi
Bài 6, 7, 8, 9 trang 212 SGK Lý 11: Kính hiển vi
Bài 33 kính hiển vi Lý 11. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 212 Sách giáo khoa Vật lí 11.  Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính; Vật kính của kính hiển vi tạo...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212 SGK Lý 11: Kính hiển vi – Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212 SGK Lý 11: Kính hiển vi – Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển...
Bài 33 kính hiển vi Lý 11. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 212 Sách giáo khoa Vật lí 11. Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi; Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 208 SGK Lý 11: Kính lúp
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 208 SGK Lý 11: Kính lúp
Bài 32 kính lúp Lý 11. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 208 Sách giáo khoa Vật lí 11.  Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao ? Định...
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 203 SGK Lý 11: Mắt
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 203 SGK Lý 11: Mắt
 Bài 31 mắt Lý 11. Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 203 Sách giáo khoa Vật lí 11. Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ; Cấu tạo thu...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 203 SGK Lý 11: Mắt
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 203 SGK Lý 11: Mắt
Bài 31 mắt Lý 11. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 203 Sách giáo khoa Vật lí 11.  Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học; Trình bày các hoạt động và các đặc điểm...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 195 SGK Lý 11: Giải bài toán về thấu kính
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 195 SGK Lý 11: Giải bài toán về thấu kính
Bài 30 giải bài toán về thấu kính Lý 11. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 195 Sách giáo khoa Vật lí 11. Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đố; Tiếp theo các giả thiết...
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 189, 190 SGK Lý 11: Thấu kính mỏng
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 189, 190 SGK Lý 11: Thấu kính mỏng
 Bài 29 thấu kính mỏng Lý 11. Giải bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 189, 190 Sách giáo khoa Vật lí 11. Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các điểm I và I' sao...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 189 SGK Lý 11: Thấu kính mỏng
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 189 SGK Lý 11: Thấu kính mỏng
Bài 29 thấu kính mỏng Lý 11. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 189 Sách giáo khoa Vật lí 11.  Thấu kính là gì ? Kể các loại thấu kính; Nêu tính chất quang tâm, tiêu điểm...