Soạn văn 11 - Ngắn gọn

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Soạn văn 11 - Ngắn gọn
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất Văn 11: Vấn đề nghị luận của văn bản?
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất Văn 11: Vấn đề nghị luận của văn bản?
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận (ngắn gọn) Văn 11. Câu 1:  Thơ mới là phong trào văn học phong phú, một phong trào sáng tạo dồi dào, có nhiều yếu tố tích cực Câu 1. -...
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm ngắn gọn nhất Văn 11: Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai?
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm ngắn gọn nhất Văn 11: Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai?
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm (ngắn gọn) Văn 11. Phần tự luận: Mở bài:  Tầm quan trọng của nghề nghiệp, vấn đề nghị luận: Việc chọn nghề trong tương lại I. Phần trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 C B D B A C 7 8 9 10 11 12 D B B D C D II. Phần tự luận Quan điểm...
Soạn bài Ôn tập phần làm văn ngắn gọn nhất Văn 11: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận?
Soạn bài Ôn tập phần làm văn ngắn gọn nhất Văn 11: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận?
Soạn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn) Văn 11: Câu 3: Tác giả bác bỏ hạng người không biết sợ cái gì trên đời này. Đấy là quỷ chứ đâu phải là người. Loại người này rất hiếm...
Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất Văn 11: Xác định chủ đề nghị luận của văn bản?
Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận ngắn gọn nhất Văn 11: Xác định chủ đề nghị luận của văn bản?
Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận (ngắn gọn) Văn 11. Câu 1. Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu đã cho thấy xác định chủ đề nghị luận của văn bản: Sự đa dạng và thống nhất...
Soạn bài Ôn tập phần văn học ngắn gọn nhất Văn 11: Thơ mới khác với thơ trung đại về cả nội dung và hình thức?
Soạn bài Ôn tập phần văn học ngắn gọn nhất Văn 11: Thơ mới khác với thơ trung đại về cả nội dung và hình thức?
Soạn bài Ôn tập phần văn học (ngắn gọn) Văn 11. Câu 3: Quá trình hiện đại hóa của thơ ca thời kì đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 được thể hiện khá rõ qua...
Bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Văn 11: Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng thơ lãng mạn Pháp đối với các nhà thơ trong phong trào Thơ mới?
Bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Văn 11: Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng thơ lãng mạn Pháp đối với các nhà...
Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (ngắn gọn) Văn 11: Bài tập 1. Một bài văn có sức lôi cuốn thường sử dụng nhiều thao tác lập luận.Việc áp dụng nhiều thao...
Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận ngắn gọn nhất Văn 11: Đặc trưng của kịch?
Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận ngắn gọn nhất Văn 11: Đặc trưng của kịch?
Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (ngắn gọn) Văn 11: Câu 1: Đặc trưng của kịch: Đối tượng phản ánh của kịch là những mâu thuẫn xung đột trong đời sống xã hội và...
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) Văn 11: Biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận?
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) Văn 11: Biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận?
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) môn Văn 11. Câu 2:  Luận cứ: Ở thời điểm nào thì thanh niên  cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng của đất nước, thanh niên là rường cột của...
Soạn bài Một thời đại trong thi ca ngắn gọn nhất Văn 11: Cái khó trong việc tìm ra tinh thần thơ mới là ranh giới giữa thơ cũ và thơ mới?
Soạn bài Một thời đại trong thi ca ngắn gọn nhất Văn 11: Cái khó trong việc tìm ra tinh thần thơ mới là ranh giới giữa thơ cũ...
Soạn bài Một thời đại trong thi ca (ngắn gọn) - Hoài Thanh Vă 11. Câu 2: Điều cốt lõi mà nhà thơ mới đưa đến cho thi đàn Việt Nam lúc giờ là "chữ tôi" với nghĩa tuyệt...
Bài Phong cách ngôn ngữ chính luận văn 11: Đây là đoạn văn theo phong cách ngôn ngữ chính luận vì?
Bài Phong cách ngôn ngữ chính luận văn 11: Đây là đoạn văn theo phong cách ngôn ngữ chính luận vì?
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (ngắn gọn) Văn 11: Nêu tình thế chúng ta phải chiến đấu: “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng...