Bài tập Hóa 11 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11 Nâng cao
Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic: Giải bài 7, 8, 9 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic: Giải bài 7, 8, 9 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 7, 8, 9 trang 260 - Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 7: Cho nước brom vào hỗn hợp phenol và axit axetic, đến khi ngừng mất màu nước brom thì lọc...
Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic: Giải bài 4, 5, 6 trang 260 Hóa 11 Nâng cao
Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic: Giải bài 4, 5, 6 trang 260 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 4, 5, 6 trang 260 - Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Hãy nêu phương pháp chung điều chế axit cacboxylic. Câu 4. a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế axit...
Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic: Giải bài 1, 2, 3 trang 259 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic: Giải bài 1, 2, 3 trang 259 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3 trang 259 - Bài 62. Luyện tập axit cacboxylic SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Hãy điền các từ ngữ thích hợp và các chỗ trống trong đoạn viết về cấu trúc nhóm...
Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học – điều chế và ứng dụng: Giải bài 7, 8, 9 trang 257 Sách Hóa 11 Nâng cao
Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học – điều chế và ứng dụng: Giải bài 7, 8, 9 trang 257 Sách Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 7, 8, 9 trang 257 - Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học - điều chế và ứng dụng SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 7: Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau: Etanol,...
Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học – điều chế và ứng dụng: Giải bài 4, 5, 6 trang 256 Hóa học 11 Nâng cao
Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học – điều chế và ứng dụng: Giải bài 4, 5, 6 trang 256 Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 4, 5, 6 trang 256 - Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học - điều chế và ứng dụng SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 5: Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng khi...
Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học – điều chế và ứng dụng: Giải bài 1, 2, 3 trang 256 Hóa 11 Nâng cao
Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học – điều chế và ứng dụng: Giải bài 1, 2, 3 trang 256 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3 trang 256 - Bài 61. Axit cacboxylic: tính chất hóa học - điều chế và ứng dụng SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng để...
Bài 60. Axit cacboxylic: Cấu trúc – danh pháp và tính chất vật lí: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 250 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Bài 60. Axit cacboxylic: Cấu trúc – danh pháp và tính chất vật lí: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 250 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 250 - Bài 60. Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 2: Axit cacboxylic là gì ? Phân loại axitcacboxylic theo cấu...
Bài 59. Luyện tập andehit và xeton: Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 247 Hóa 11 Nâng cao
Bài 59. Luyện tập andehit và xeton: Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 247 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 247 - Bài 59. Luyện tập andehit và xeton SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 11: Hãy ghép các tên anđehit hoặc xeton cho ở cột bên phải vào các câu cho ở...
Bài 59. Luyện tập andehit và xeton: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 246 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao
Bài 59. Luyện tập andehit và xeton: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 246 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 246 - Bài 59. Luyện tập andehit và xeton SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 5: Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương...
Bài 59. Luyện tập andehit và xeton: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 246 Hóa 11 Nâng cao
Bài 59. Luyện tập andehit và xeton: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 246 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 246 - Bài 59. Luyện tập andehit và xeton SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl và nhận xét về sự khác nhau...