SBT Toán 11

Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Toán 11
Bài 3.44, 3.45, 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC ?
Bài 3.44, 3.45, 3.46 trang 164 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC ?
Bài Ôn tập chương III vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.44, 3.45, 3.46 trang 164 . Câu 3.44: Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác...
Bài 3.41, 3.42. 3.43 trang 163 SBT Hình học 11: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau là đúng ?
Bài 3.41, 3.42. 3.43 trang 163 SBT Hình học 11: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau là...
Bài Ôn tập chương III vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 3.41, 3.42. 3.43 trang 163. Câu 3.41: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề...
Bài 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SG ?
Bài 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 162 SBT Hình học 11: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SG ?
Bài 5 Khoảng cách SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 162. Câu 3.37: Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối trong một tứ diện đều cạnh a...;  Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB...
Bài 3.33, 3.34, 3.35, 3.36 trang 162 SBT Hình học 11: Chứng minh mặt phẳng (SIK) vuông góc với mặt phẳng (SBC) ?
Bài 3.33, 3.34, 3.35, 3.36 trang 162 SBT Hình học 11: Chứng minh mặt phẳng (SIK) vuông góc với mặt phẳng (SBC) ?
Bài 5 Khoảng cách Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 3.33, 3.34, 3.35, 3.36 trang 162. Câu 3.33: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Chứng minh rằng...; Chứng minh mặt phẳng (SIK) vuông góc với mặt phẳng...
Bài 3.30, 3.31, 3.32 trang 153 SBT Hình học 11: Chứng minh mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (SDC) ?
Bài 3.30, 3.31, 3.32 trang 153 SBT Hình học 11: Chứng minh mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (SDC) ?
Bài 4 Hai mặt phẳng vuông góc SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.30, 3.31, 3.32 trang 153. Câu 3.30: Tứ diện SABC có ba đỉnh A, B, C tạo thành tam giác vuông cân đỉnh B và , có...
Bài 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 trang 153 SBT Hình học 11: Chứng minh mỗi cạnh bên của hình chóp đó vuông góc với cạnh đối diện ?
Bài 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 trang 153 SBT Hình học 11: Chứng minh mỗi cạnh bên của hình chóp đó vuông góc với cạnh đối diện ?
Bài 4 Hai mặt phẳng vuông góc SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 trang 153. Câu 3.26: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a và có SA = SB = SC =...
Bài 3.22, 3.23, 3.24 trang 152 Sách BT Hình học 11: Chứng minh rằng mặt phẳng (ABD)  vuông góc với mặt phẳng (BCD) ?
Bài 3.22, 3.23, 3.24 trang 152 Sách BT Hình học 11: Chứng minh rằng mặt phẳng (ABD)  vuông góc với mặt phẳng (BCD) ?
Bài 4 Hai mặt phẳng vuông góc Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 3.22, 3.23, 3.24 trang 152. Câu 3.22: Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau...; Chứng minh rằng mặt phẳng (ABD)  vuông...
Bài 3.20, 3.21 trang 147 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng AH vuông góc với mặt phẳng (BCD) ?
Bài 3.20, 3.21 trang 147 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng AH vuông góc với mặt phẳng (BCD) ?
Bài 3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.20, 3.21 trang 147. Câu 3.20: Hai tam giác cân ABC và DBC nằm trong hai mặt phẳng khác nhau có chung cạnh đáy BC...
Bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 trang 147 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng: AA ⊥ BC và AA’ ⊥ B’C’ ?
Bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 trang 147 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng: AA ⊥ BC và AA’ ⊥ B’C’ ?
Bài 3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 trang 147. Câu 3.16: Một đoạn thẳng AB không vuông góc với mặt phẳng...;  Chứng minh rằng: AA...
Bài 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 trang 141 SBT Hình học 11: Chứng minh AB và PQ vuông góc với nhau ?
Bài 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 trang 141 SBT Hình học 11: Chứng minh AB và PQ vuông góc với nhau ?
Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 trang 141. Câu 3.12: Chứng minh rằng một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thằng song song thì vuông góc...