Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10 Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10...

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh

CHIA SẺ

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh năm học 2015 -2016 trường THPT Hàn Thuyên – TPHCM.

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 môn Toán 10

Bài

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

Dấu của nhị thức bậc nhất.

Dấu của tam thức bậc hai.

Các dạng toán:

Xét dấu nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai,

Giải bất phương trình tích,ẩn ở mẫu,

Giải bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối, chứa căn thức bậc hai.

Tìm tham số m thỏa điều kiện cho trước: PT có hai nghiệm phân biệt, hai nghiệm trái dấu, hai nghiệm cùng dương ,hai nghiệm cùng âm; tam thức bậc hai luôn dương , luôn âm; bất phương trình vô nghiệm,…

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 môn Vật Lý lớp 10

Nắm vững một số dạng lý thuyết:

+ Động lượng. ĐLBT động lượng.

+ Công và công suất.

+ Động năng. Thế năng.

+ Cơ năng

Dạng bài tập

Ôn tập các công thức tính:

1/ Động lượng

2/ Định lý động năng

3/ Cơ năng

4/ Công của lực tác dụng

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa học lớp 10

A/ LÝ THUYẾT:

-Học hết chương halogen.

-Viết phương trình theo chuỗi phản ứng.

-Bổ túc chất cho phương trình phản ứng còn thiếu.

-Viết phương trình điều chế chất.

-Nêu hiện tượng, viết phương trình.

– Chứng minh tính khử, tính oxi hóa.

B/ TOÁN:

Dạng 1: toán halogen tác dụng.

Dạng 2: Toán hỗn hợp 2 chất tác dụng HX (X: HALOGEN).

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10

I. Reading Unit 11,12

II. Grammar:

1) If1 + If2 + If3

2) Tenses

3) Passive voice

4) Should, shouldn’t

Bài KT  gồm 40 câu ( trắc nghiệm và tự luận)

 

Nội dung ôn tập thi – kiểm tra giữa kì 2 môn Văn lớp 10

I.PHẦN ĐỌC – HIỂU:

– Tất cả các văn bản đã học trong sách giáo khoa (HKI)

– Các văn bản ngoài chương trình

– Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt của văn bản

– Chỉ ra được các biện pháp tu từ và nêu tác dụng của nó

– Nêu nội dung chính (hoặc chủ đề, câu chủ đề) của văn bản.

Viết một đoạn văn ngắn dựa trên sự hiểu biết nội dung văn bản

II.NGHỊ LUẬN XÃ HỘI:

-Tư tưởng đạo lí

– Hiện tượng đời sống

-Viết bài văn nghị luận – Độ dài 400 tử

III.LÀM VĂN:

– Phú sông Bạch Đằng

– Tác giả Nguyễn Trãi

– Đại cáo Bình Ngô

– Phân tích

– Thuyết minh

– Liên hệ, so sánh

Quảng cáo
CHIA SẺ