Bài tập Vật Lý 11 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Vật Lý 11 Nâng cao
Bài C1, 1, 2, 3, 4 trang 260, 263 Lý 11 Nâng cao – Điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng phải
Bài C1, 1, 2, 3, 4 trang 260, 263 Lý 11 Nâng cao – Điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng phải
Giải bài C1, 1, 2, 3, 4 trang 260, 263 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Bài 53 kính hiển vi. Nếu sử dụng thị kính như một kính lúp để quan sát ảnh A1B1, thì A1B1 phải được...
Bài C1, 1, 2, 3, 4 trang 258, 259 Lý 11 Nâng cao – Trên vành của một kính lúp có ghi 10. Đáp số nào sau đây là đúng khi nói về tiêu cự f của kính lúp này?
Bài C1, 1, 2, 3, 4 trang 258, 259 Lý 11 Nâng cao – Trên vành của một kính lúp có ghi 10. Đáp số nào sau đây là...
Giải bài C1, 1, 2, 3, 4 trang 258, 259 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Bài 52 kính lúp. Hãy cho biết, muốn có; Trên vành của một kính lúp có ghi 10. Đáp số nào sau đây là...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 256 Lý 11 Nâng cao – Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.
Bài 1, 2, 3, 4 trang 256 Lý 11 Nâng cao – Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao. GBài 51 các tật của mắt và cách khắc phục. Chọn câu đúng; Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận...
Bài C1, 1, 2, 3 trang 251, 253 Sách Lý 11 Nâng cao – Câu nào là đúng.
Bài C1, 1, 2, 3 trang 251, 253 Sách Lý 11 Nâng cao – Câu nào là đúng.
Giải bài C1, 1, 2, 3 trang 251, 253 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Bài 50 mắt. Sự điều tiết của mắt để cho ảnh của vật hiện rõ trên màng lưới và sự điều chỉnh máy ảnh...
Bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4 trang 264, 265, 266, 267 Lý 11 Nâng cao – Hãy so sánh cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ và kính hiển vi.
Bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4 trang 264, 265, 266, 267 Lý 11 Nâng cao – Hãy so sánh cấu tạo của kính thiên văn...
Giải bài C1, C2, C3, C4, C5, 1, 2, 3, 4 trang 264, 265, 266, 267 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Bài 54 kính thiên văn. Mộc Tinh là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, có...
Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 239, 240, 242, 243 Lý 11 Nâng cao – Nhìn qua một thấu kính hội tụ, ta thấy ảnh của vật thì ảnh đó
Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 239, 240, 242, 243 Lý 11 Nâng cao – Nhìn qua một thấu...
Giải bài C1, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 239, 240, 242, 243 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Bài 48 thấu kính mỏng. Di chuyển thấu kính ra xa hay...
Bài C1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 231, 233, 234 Lý 11 Nâng cao – Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Cho góc tới i tăng dần từ giá trị nhỏ nhất thì
Bài C1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 231, 233, 234 Lý 11 Nâng cao – Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Cho góc...
Giải bài C1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 231, 233, 234 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Giải bài tập trang 231, 233, 234 bài 47 lăng kính SGK Vật lí 11 Nâng cao. Câu C1:...
Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4 trang 220, 222 SGK Lý 11 Nâng cao – Hãy cho biết các điều kiện dể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4 trang 220, 222 SGK Lý 11 Nâng cao – Hãy cho biết các điều kiện dể xảy ra hiện tượng phản xạ...
Giải bài C1, C2, 1, 2, 3, 4 trang 220, 222 SGK Vật lí 11 Nâng cao.Bài 45 phản xạ toàn phần. Trong trường hợp nào, ta không thể quan sát thấy hiện tượng khúc xạ của một tia...
Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4, 5 trang 216, 217, 218 Lý 11 Nâng cao – Chọn câu đúng.Chiết suất tí đối giữa môi trương khúc xạ và môi trường tới
Bài C1, C2, 1, 2, 3, 4, 5 trang 216, 217, 218 Lý 11 Nâng cao – Chọn câu đúng.Chiết suất tí đối giữa môi trương khúc xạ và...
Giải bài C1, C2, 1, 2, 3, 4, 5 trang 216, 217, 218 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Bài 44 khúc xạ sánh sáng. Khi một tia sáng đi từ môi trường này đến môi trường khác, chiết...
Bài C1, C2, 1, 2 trang 200, 201 SGK Lý 11 Nâng cao – So sánh các công thức tính mật độ năng lượng điện trường (8.4) và công thức mật  độ năng lượng từ trường (42.3)…
Bài C1, C2, 1, 2 trang 200, 201 SGK Lý 11 Nâng cao – So sánh các công thức tính mật độ năng lượng điện trường (8.4) và công...
Giải bài C1, C2, 1, 2 trang 200, 201 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Bài 42 năng lượng từ trường . Hãy rút ra công thức;  So sánh các công thức tính mật độ năng lượng điện trường...