Bài tập Tin học lớp 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Tin học lớp 11
Tóm tắt chương VI – Tin học 11: Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ
Tóm tắt chương VI – Tin học 11: Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ
Tóm tắt chương VI Tin học lớp 11. Giải câu 1 đến câu 4 trang 117 . Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm... Câu 1 : Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau...
Tóm tắt chương V – Tin học 11: Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào
Tóm tắt chương V – Tin học 11: Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào
Tóm tắt chương Tin học lớp 11: Giải câu 1 đến câu 4 trang 89 . Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp... Câu 1: Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp. Một số trường hợp cần phải...
Tóm tắt chương IV – Tin học 11: Tại sao phải khai báo kích thước của mảng
Tóm tắt chương IV – Tin học 11: Tại sao phải khai báo kích thước của mảng
Tóm tắt chương IV Tin học lớp 11. Giải câu 1 đến câu 11 trang 79, 80 . Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc... Câu 1: Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc? Mảng là...
Bài tập và thực hành 8 – Tin học 11: Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pasca
Bài tập và thực hành 8 – Tin học 11: Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pasca
Bài tập và thực hành 8 Tin học lớp 11. Giải câu 1 trang 115 . Chương trình vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên”, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên... Hướng dẫn làm bài tập và thực hành...
Bài tập và thực hành 7 -Tin học 11: Biết cách viết một chương trình có cấu trúc để giãi một bài toán trên máy tính
Bài tập và thực hành 7 -Tin học 11: Biết cách viết một chương trình có cấu trúc để giãi một bài toán trên máy tính
Bài tập và thực hành 7 Tin học lớp 11: Giải câu 1 trang 105 . Câu này nhằm mục đích tìm hiểu việc xây dựng các hàm và thủ tục thực hiện tính độ dài các cạnh... Hướng dẫn...
Bài tập và thực hành 6 – Tin học 11: Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con
Bài tập và thực hành 6 – Tin học 11: Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con
Bài tập và thực hành 6 Tin học lớp 11. Giải câu 1 trang 103 . Hai thủ tục CatDan(s1,s2) và CanGiua(s) sẽ được dùng trong một chương trình để làm một dòng chữ chạy trên màn hình... Hướng dẫn...
Bài tập và thực hành 5 – Tin học 11: Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đồi xâu
Bài tập và thực hành 5 – Tin học 11: Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đồi xâu
Bài tập và thực hành 5 Tin hoc lớp 11. Giải câu 1 đến 3 trang 73 . Khi chạy chương trình, nhập vào xâu... Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 5 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với...
Bài tập và thực hành 4 – Tin học 11: Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp
Bài tập và thực hành 4 – Tin học 11: Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp
Bài tập và thực hành 4 Tin học lớp 11: Giải câu 1, 2 trang 65. Sau khi nhập chương trình, cho chương trình chạy và nhập số phần tử của dãy... Hướng dẫn làm bài tập và thực hành...
Bài tập và thực hành 3 – Tin học 11: Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giàn trên máy tính
Bài tập và thực hành 3 – Tin học 11: Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giàn trên máy tính
Bài tập và thực hành 3 Tin học lớp 11. Giải câu 1, 2 trang 63 . Tạo mảng A gồm n số nguyên... Hướng dẫn bài tập và thực hành 3 1. Mục đích, yêu cầu - Năng cao kĩ năng...
Bài tập và thực hành 2 – Tin học 11: Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép
Bài tập và thực hành 2 – Tin học 11: Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép
Bài tập và thực hành 2 Tin học lớp 11: Giải câu 1 đến câu 5 trang 50 .Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then... Câu 1: Hãy cho biết sự giống...