Bài tập Tin học lớp 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Tin học lớp 11
Tóm tắt chương VI – Tin học 11: Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ
Tóm tắt chương VI – Tin học 11: Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ
Tóm tắt chương VI Tin học lớp 11. Giải câu 1 đến câu 4 trang 117 . Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm... Câu 1 : Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau...
Tóm tắt chương V – Tin học 11: Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào
Tóm tắt chương V – Tin học 11: Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào
Tóm tắt chương Tin học lớp 11: Giải câu 1 đến câu 4 trang 89 . Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp... Câu 1: Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp.Một số trường hợp cần phải...
Tóm tắt chương IV – Tin học 11: Tại sao phải khai báo kích thước của mảng
Tóm tắt chương IV – Tin học 11: Tại sao phải khai báo kích thước của mảng
Tóm tắt chương IV Tin học lớp 11. Giải câu 1 đến câu 11 trang 79, 80 . Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc... Câu 1: Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?Mảng là...
Bài tập và thực hành 8 – Tin học 11: Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pasca
Bài tập và thực hành 8 – Tin học 11: Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pasca
Bài tập và thực hành 8 Tin học lớp 11. Giải câu 1 trang 115 . Chương trình vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên”, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên... Hướng dẫn làm bài tập và thực hành...
Bài tập và thực hành 7 -Tin học 11: Biết cách viết một chương trình có cấu trúc để giãi một bài toán trên máy tính
Bài tập và thực hành 7 -Tin học 11: Biết cách viết một chương trình có cấu trúc để giãi một bài toán trên máy tính
Bài tập và thực hành 7 Tin học lớp 11: Giải câu 1 trang 105 . Câu này nhằm mục đích tìm hiểu việc xây dựng các hàm và thủ tục thực hiện tính độ dài các cạnh... Hướng dẫn...
Bài tập và thực hành 6 – Tin học 11: Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con
Bài tập và thực hành 6 – Tin học 11: Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con
Bài tập và thực hành 6 Tin học lớp 11. Giải câu 1 trang 103 . Hai thủ tục CatDan(s1,s2) và CanGiua(s) sẽ được dùng trong một chương trình để làm một dòng chữ chạy trên màn hình... Hướng dẫn...
Bài tập và thực hành 5 – Tin học 11: Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đồi xâu
Bài tập và thực hành 5 – Tin học 11: Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến đồi xâu
Bài tập và thực hành 5 Tin hoc lớp 11. Giải câu 1 đến 3 trang 73 . Khi chạy chương trình, nhập vào xâu... Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 5 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với...
Bài tập và thực hành 4 – Tin học 11: Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp
Bài tập và thực hành 4 – Tin học 11: Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp
Bài tập và thực hành 4 Tin học lớp 11: Giải câu 1, 2 trang 65. Sau khi nhập chương trình, cho chương trình chạy và nhập số phần tử của dãy...Hướng dẫn làm bài tập và thực hành...
Bài tập và thực hành 3 – Tin học 11: Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giàn trên máy tính
Bài tập và thực hành 3 – Tin học 11: Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giàn trên máy tính
Bài tập và thực hành 3 Tin học lớp 11. Giải câu 1, 2 trang 63 . Tạo mảng A gồm n số nguyên...Hướng dẫn bài tập và thực hành 3 1. Mục đích, yêu cầu - Năng cao kĩ năng...
Bài tập và thực hành 2 – Tin học 11: Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép
Bài tập và thực hành 2 – Tin học 11: Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép
Bài tập và thực hành 2 Tin học lớp 11: Giải câu 1 đến câu 5 trang 50 .Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then... Câu 1: Hãy cho biết sự giống...

Đề & bài tập hay