Bài tập Công nghệ 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Công nghệ 11
Bài 39. Ôn tập phần động cơ đốt trong – Công nghệ 11: Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.
Bài 39. Ôn tập phần động cơ đốt trong – Công nghệ 11: Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.
Bài 39 Công nghệ lớp 11: Ôn tập phần động cơ đốt trong. Giải bài tập lí thuyết trang 163, 164. Động cơ đốt trong là gì ? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu :...
Bài 39. Ôn tập phần Chế tạo cơ khí – Công nghệ 11: Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.
Bài 39. Ôn tập phần Chế tạo cơ khí – Công nghệ 11: Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.
Bài 39 Công nghệ lớp 11: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí. Giải bài tập lí thuyết trang 162, 163 . Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu... Câu 1: Vì sao phải...
Bài 37. Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện – Công nghệ 11: Nêu cấu tạo chung của cụm động cơ – máy phát.
Bài 37. Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện – Công nghệ 11: Nêu cấu tạo chung của cụm động cơ – máy phát.
Bài 37 Công nghệ 11: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện. Giải bài tập lí thuyết trang 155. Yêu cầu quan trọng nhất của động cơ đốt trong kéo máy phát điện là gì... Câu 1: Yêu cầu...
Bài 36. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp – Công nghệ 11: Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.
Bài 36. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp – Công nghệ 11: Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.
Bài 36 Công nghệ lớp 11: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp. Giải bài tập lí thuyết trang 152 . Nêu đặc điểm của động cơ dùng cho máy nông nghiệp... Câu 1: Nêu đặc điểm của động...
Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy – Công nghệ 11: Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ
Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy – Công nghệ 11: Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ
Bài 35 Công nghệ lớp 11: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy. Giải bài tập lí thuyết trang 149 . Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thuỷ... Câu 1: Nêu đặc điểm của động cơ...
Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy – Công nghệ 11: Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy – Công nghệ 11: Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Bài 34 Công nghệ lớp 11: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy. Giải bài tập lí thuyết trang 146. Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy... Câu 1: Nêu đặc điểm và cách bố...
Bài 33. Động cơ đốt trong dùng cho ô tô – Công nghệ 11: Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô
Bài 33. Động cơ đốt trong dùng cho ô tô – Công nghệ 11: Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô
Bài 33 Công nghệ lớp 11: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô. Giải bài tập lí thuyết trang 143. Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô... Câu 1: Nêu những đặc điểm của...
Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong – Công nghệ 11: Trình bày sơ đồ và nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.
Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong – Công nghệ 11: Trình bày sơ đồ và nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ...
Bài 32 Công nghệ lớp 11: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong. Giải bài tập lí thuyết trang 136 . Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống... Câu 1: Nêu...
Bài 30. Hệ thống khởi động – Công nghệ 11: Nêu các phương pháp khởi động động cơ.
Bài 30. Hệ thống khởi động – Công nghệ 11: Nêu các phương pháp khởi động động cơ.
Bài 30 Công nghệ lớp 11: Hệ thống khởi động. Giải bài tập lí thuyết trang 130 . Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động... Câu 1: Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động. Nhiệm vụ: + Khi quay...
Bài 29. Hệ thống đánh lửa – Công nghệ 11: Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.
Bài 29. Hệ thống đánh lửa – Công nghệ 11: Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.
Bài 29 Công nghệ lớp 11: Hệ thống đánh lửa. Giải bài tập lí thuyết trang 127. Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống đánh lửa... Câu 1: Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống đánh lửa. -...