Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 1: Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

CHIA SẺ
Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? Những năm đầu sau chiến tranh, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nhằm khôi phục ách thống trị … trong Kiểm. tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

2. Tại sao nói: Hội nghị cấp cao giữa các nước EC họp tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan), tháng 12 – 1991, đánh dấu một mốc mang tính đột biến của quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu?


1. Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

 – Những năm đầu sau chiến tranh, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nhằm khôi phục ách thống trị đổi với các thuộc địa trước đây.

 – Sau khi bị thất bại trong việc tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại những thuộc địa trước đó, các nước Tây Âu ngày càng liên hệ chặt chẽ với Mĩ (tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra tháng 4 – 1949, tích cực chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự…) nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

2. Tại sao nói: Hội nghị cấp cao giữa các nước EC họp tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan), tháng 12 – 1991, đánh dấu một mốc mang tính đột biến của quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu?

Tại hội nghị này, các nước EC đă thông qua hai quyết định quan trọng. Đó là:

 – Xây dựng một thị trường nội địa châu Âu với một liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu, có đồng tiền chung duy nhất – đồng ơrô (EURO).

 – Xây dựng một liên minh chính trị, mở rộng sang liên kết về chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung châu Âu.

 Trên cơ sở đó, Hội nghị Ma-xtrích quyết định Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên (năm 1999) và đến năm 2007 là 27 nước.

 Hiện nay, đây là một liên minh kinh tế – chính trị lớn nhất thế giới.