Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đề thi cuối năm lớp 9 môn Sử trường THCS Thị Trấn Sông Mã: Vì sao cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta thắng lợi?

CHIA SẺ

Trường THCS Thị Trấn Sông Mã, Sơn La kiểm tra cuối kì 2 lớp 9 môn Sử, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận được cập nhật cụ thể tại đây.

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ)

1. Sự kiện có tiếng vang lớn đèi với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa Pháp vào n¨m 1919 tại Pa-ri là :
A. Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc Xai
B. Hội nghị Véc Xai khai mạc
C. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc
D. Quốc tế cộng sản thành lập

2. Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tiến hành vào ngày:
A. 06/01/1946
B. 25/04/1976
C. 09/01/1950
D. 07/05/1954

3. Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào:
A. Tìm Mĩ mà đánh, lùng Nguỵ mà diệt.
B. Tìm Nguỵ mà đánh, tìm Mĩ mà diệt
C. Tiêu diệt giặc Mĩ,đánh tan quân đồng minh
D. Đánh tan giăc Mĩ, giải phóng miền Nam

4. Đại hội Đảng đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước là:
A. Đại hội Đảng lần thứ III
B. Đại hội Đảng lần thứ IV
C. Đại hội Đảng lần thứ VII
D. Đại hội Đảng lần thứ VIII

Câu 2: Hãy điền tiếp sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau cho đúng với diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 (1đ)
A. 24/3/1975:…………………………………………………………………….
B. 26/3/1975:…………………………………………………………………….
C. 29/3/1975:……………………………………………………………………..
D. 30/4/1975:…………………………………………………………………….

II. Tự luận (7điểm)

Câu 3: Mốc thời gian tõ ngày 18/12/1972 đến 29/12/1972 gợi cho em nhớ đến sự kiện lịch sử nào? (1đ)

Câu 4: Quốc hội khoá VI (1976), kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì? (3đ)

Câu 5: Vì sao cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta thắng lợi? (3đ)