Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đề thi học kì 2 Phòng GD Tam Đảo môn Hóa lớp 9: Hãy nhận biết các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn bằng phương pháp hóa học: Axit axetic, glucozơ, rượu etylic, nước vôi trong

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa được Phòng GD & ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc tổ chức thi…Hãy nhận biết các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn bằng phương pháp hóa học: Axit axetic, glucozơ, rượu etylic, nước vôi trong

Câu 1 (3,0 điểm). Viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện (nếu có) để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

CaCO3 → CO2 → Tinh bột → Glucozơ → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5.

Câu 2 (3,5 điểm). Hãy nhận biết các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn bằng phương pháp hóa học: Axit axetic, glucozơ, rượu etylic, nước vôi trong.

Câu 3 (3,5 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2g H2O.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần % về thể tích của các chất khí trong hỗn hợp đầu.