Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 9 Chương 4 Đại số: Quãng đường AB dài \(90\;km\), có hai ô tô khởi hành cùng một lúc … Tính vận tốc mỗi xe?

CHIA SẺ
 Quãng đường AB dài \(90\;km\), có hai ô tô khởi hành cùng một lúc. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B, ô tô thứ hai đi từ B đến A. Sau 1 giờ hai xe gặp nhau và tiếp tục đi … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 9 Chương 4 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

 Quãng đường AB dài \(90\;km\), có hai ô tô khởi hành cùng một lúc. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B, ô tô thứ hai đi từ B đến A. Sau 1 giờ hai xe gặp nhau và tiếp tục đi. Xe ô tô thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 27 phút. Tính vận tốc mỗi xe.


Ta có : 27 phút = \({9 \over {20}}\) ( giờ)

Sau 1 giờ hai xe gặp nhau nên tổng vận tốc của hai xe bằng 90 ( km/h).

Gọi \(x\) là vận tốc của xe thứ nhất ( \(x > 0\); \(x\) tính bằng km/h)

 thì vận tốc của xe thứ hai là  \(90 – x\) ( km/h) ( \(x < 90\)).

Thời gian của xe thứ nhất đi từ A đến B là \({{90} \over x}\) ( giờ).

Thời gian của xe thứ hai là \({{90} \over {90 – x}}\) ( giờ).

Ta có phương trình: \({{90} \over x} – {{90} \over {90 – x}} = {9 \over {20}}\)

\( \Rightarrow {x^2} – 490x + 18000 = 0 \)

\(\Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {{\rm{x}} = 40\left( {{\text{nhận}}} \right)}  \cr   {{\rm{x}} = 450\left( {{\text{ loại}}} \right)}  \cr  } } \right.\)

Vậy vận tốc của xe thứ nhất là \(40\) km/h; vận tốc của xe thứ hai là \(50\)  km/h.