Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 2 Phần 1: Những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi?

CHIA SẺ
Những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi?; Tình cảnh của người da đen và da màu ở Cộng hòa Nam Phi trước năm 1994 như thế nào? Hậu quả? … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi?

2. Tình cảnh của người da đen và da màu ở Cộng hòa Nam Phi trước năm 1994 như thế nào? Hậu quả?


1. Những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi là:

– Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào vào xây dựng đất nước, phát triển kinh tế – xã hội và đã thu được thành tựu bước đầu. Tuy nhiên, những thành tựu ấy chưa đủ để thay đổi căn bản bộ mặt của châu lục này.

– Nhiều nước châu Phi vẫn trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu không ổn định và khó khăn, đặc biệt từ cuối những năm 80 trở lại đây các cuộc xung đột quân sự, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên; bệnh tật và mù chữ; sự bùng nổ dân số; nợ nần và phụ thuộc nước ngoài… Tất cả những điều đó đã và đang là thách thức lớn đối với nhân dân châu Phi.

– Trong những năm gần đây, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, c nước châu Phi đã tích cực tìm kiếm các giải pháp, đề ra cải cách nhăm giải quyết các cuộc xung đột,  khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.

2. Tình cảnh của người da đen và da màu ở Cộng hòa Nam Phi trước năm 1994:

– Tuy trên danh nghĩa là một quốc gia độc lập, song phần lớn người da đen và da màu (chiếm khoảng 80% dân số) ở Cộng hòa Nam Phi phải sống tro cảnh cơ cực, tủi nhục bởi những chính sách phân biệt và kì thị chủng tộc c chính quyền thực dân da trắng.

– Hậu quả: người da đen và da màu ở đây bị tước hết mọi quyền công dân phải ở khu cách biệt với người da trắng, chịu xử tội theo pháp luật riêng, không có quyền sở hữu lớn về xí nghiệp, ruộng đất; phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ so với người da trắng song chỉ được nhận đồng lương ít hơn nhiều so với người da trắng…