Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Thi học kì 2 lớp 9 môn Văn – Quận Thanh Xuân 2020: Em hãy chép lại một câu thơ có hình ảnh “trăng” trong một tác phẩm đã học thuộc chương trình Ngữ văn 9

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Thanh Xuân tổ chức thi cuối kì 2 lớp 9 năm học 2019 – 2020 môn Ngữ Văn, đề thi giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Phần I (3,0 điểm) Trăng luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. Nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết

“Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình. “.

(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)

1. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ấy

2. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ “ánh trăng im phăng phắc” Tại sao trong suốt bài thơ, tác giả dùng hình ảnh “vâng trăng” và “trăng” nhưng đến hai dòng thơ cuối, tác giả lại đúng “ánh trăng”?

3. Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng hợp – phân tích – tổng hợp nêu cảm nhận của em về phút “giật mình” của nhân vật “ta” trong khổ thơ trên, trong đó có sử dụng phép thế để liên kết và câu ghép (gạch dưới từ ngữ dùng làm phép thể và một câu ghép).

4. Em hãy chép lại một câu thơ có hình ảnh “trăng” trong một tác phẩm đã học thuộc chương trình Ngữ văn 9 (ghi rõ tên tác giả).

Phần II (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Người xưa đã dạy: “Y phục xứng kì đức”. Ăn mặc ra sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng hay toàn xã hội. Dù mặc đẹp đến đâu, sang đến đâu mà không phù hợp thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu đi mà thôi. (…)

Thế mới biết, trang phục phù hợp văn hóa, hợp đạo đức, hợp môi trường mới là trang phục đẹp.

(Băng Sơn, Trang phục, Ngữ văn 9, tập hai,

NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)

1. Xét về từ loại, từ “ăn mặc” trong câu “Ăn mặc ra sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng hay toàn xã hội.” là từ loại gì?

2. Theo tác giả, thế nào là “trang phục đẹp”?

3. Từ nội dung đoạn trích, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý kiến: Dù mặc đẹp đến đâu, sang đến đâu mà không phù hợp thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu đi mà thôi.