Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 3 Phần 1: Những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu tương đối của Mĩ là gì?

CHIA SẺ
Những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu tương đối của Mĩ là gì?; Những biểu hiện nào chứng tỏ nền kinh tế Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản? … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 3 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Những biểu hiện nào chứng tỏ nền kinh tế Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản ?

2. Những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu tương đối của Mĩ?


1. Những biểu hiện chứng tỏ nền kinh tế Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối tuyệt đối trong thế giới tư bản :

 – Công nghiệp: Sản lượng công nghiệp tăng 14% mỗi năm. Trong những năm 1945 -1949, sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp thế giới (56,1% năm 1948).

 – Nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp tăng 27% so với trước chiến tranh. Sản lượng nông nghiệp gấp hai lần sản lượng của Anh, Pháp,Tây Đức, I-ta-lia, Nhật cộng lại.

 – Tài chính: Nắm 3/4 trữ lượng vàng toàn thế giới, là nước chủ nợ trên thế giới.

 – Hơn 50% tàu bè đi lại trên mặt biển là của Mĩ.

Trong hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất của thế giới.

2.Những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu tương đối của Mĩ ?

 – Sau khi khôi phục kinh tế, các nước Tây Âu và Nhật Bản dã vươn lên mạnh mẽ trở thành các trung tâm kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt với Mĩ.

 – Mĩ đã vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng kinh tế.

 – Chi những khoản tiền khổng lồ để chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí hiện đại, thiết lập căn cứ quân sự, tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

 – Sự giàu nghèo quá chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.