Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 3 Hình học: Chứng minh rằng hai cung MA và MB bằng nhau

CHIA SẺ
Gọi M là một điểm nằm trên đường tròn (O). Vẽ đường tròn (O’) đường kính OM. Bán kính OA của (O) cắt (O’) tại B … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 3 Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Gọi M là một điểm nằm trên đường tròn (O). Vẽ đường tròn (O’) đường kính OM. Bán kính OA của (O) cắt (O’) tại B. Chứng minh rằng hai cung MA và MB bằng nhau.


Đặt \(\widehat {MOA} = \alpha \)

\( \Rightarrow \widehat {MO’B} = 2\alpha \) ( góc ngoài của \(∆OO’B\))

Gọi \(l_1\) là độ dài cung MA của đường tròn (O), \({l_1} = \dfrac{{\pi .OM.\alpha } }{ {180}}\)

Độ dài cung MB của đường tròn (O’) bán kính \(\dfrac{{OM} }{ 2}\) :

Có \({l_2} = \dfrac{{\pi {{OM} \over 2}.2\alpha } }{ {180}} =\dfrac {{\pi OM\alpha } }{ {180}}\).

Vậy \({l_1} = {l_2}\) (đpcm).