Trang Chủ Chủ đề Kiểm tra 15 phút chương 3 Toán Hình 9

Kiểm tra 15 phút chương 3 Toán Hình 9

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 3 Hình học 9: Chứng minh rằng: BI = 2CI
Kiểm tra 15 phút Toán Chương 3 Hình học 9: Chứng minh rằng: BI = 2CI
Cho ∆ABC đều. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, vẽ nửa hình tròn đường kính BC. Lấy D thuộc nửa đường tròn sao cho cung CD = 60º ... trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 3 Hình học: Tính số đo cung AB
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 3 Hình học: Tính số đo cung AB
Cho  đường tròn (O) dây cung AB. Tiếp tuyến của (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết (widehat {AMB} = 50^circ ). Tính số đo cung AB ... trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học lớp 9 có đáp án: Chứng minh rằng hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học lớp 9 có đáp án: Chứng minh rằng hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau
Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Biết rằng hai cung nhỏ AB của hai đường tròn này có số đo (độ) bằng nhau ... trong Đề kiểm tra...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 3 Hình học: Tính số đo cung nhỏ và cung lớn BC
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 3 Hình học: Tính số đo cung nhỏ và cung lớn BC
Cho đường tròn (O; R). Một điểm A ở ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Vẽ các tiếp tuyến AB và AC đến (O) ( A , B là hai tiếp  điểm) ... trong Đề kiểm tra 15...
Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương 3 Hình học: Gọi I, J lần lượt là giao điểm của AD, AE với BC, chứng minh rằng BI = IJ = JC
Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương 3 Hình học: Gọi I, J lần lượt là giao điểm của AD, AE với BC, chứng minh rằng BI =...
Cho ∆ABC đều. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A. Vẽ nửa đường tròn đường kính BC. Lấy D, E trên nửa đường tròn sao cho (overparen{ BD} = overparen{ DE} = overparen{ EC}) ... trong Kiểm tra 15...
Kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 Hình học 9: Hãy so sánh số đo (độ) của hai cung nhỏ BC và BD của hai đường tròn, biết rằng R > R’
Kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 Hình học 9: Hãy so sánh số đo (độ) của hai cung nhỏ BC và BD của hai đường tròn, biết...
Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D ... trong Kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 Hình học 9. Xem Đề và đáp...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học 9: Hãy so sánh các cung BC, cung BD của (O) và (O’)
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học 9: Hãy so sánh các cung BC, cung BD của (O) và (O’)
Cho hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau và cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 Hình học 9: Chứng minh rằng các điểm E và F chia cung nhỏ AB thành ba cung AE, EF, FB
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 3 Hình học 9: Chứng minh rằng các điểm E và F chia cung nhỏ AB thành ba cung AE, EF,...
Trên dây cung AB của một đường tròn (O), có hai điểm C và D chia dây này ba đoạn bằng nhau: (AC = CD = DB.) Các bán kính qua C và D cắt cung nhỏ AB lần...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 9 Chương 3 Hình học: So sánh hai cung nhỏ BD và cung BC
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 9 Chương 3 Hình học: So sánh hai cung nhỏ BD và cung BC
Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp ∆BDC. Từ O lần lượt kẻ các đường vuông góc OH, OK với BC...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 3 Hình học: Chứng minh rằng AB.CD = AD.CE
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 3 Hình học: Chứng minh rằng AB.CD = AD.CE
Cho ∆ABC ( AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Lấy D trên cạnh BC, AD cắt cung BC ở E. Chứng minh rằng (widehat {AEC} > widehat {AEB}) ... trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9...