Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

5 bài tập hay trong đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2018: Tính diện tích thể tích hình trụ

CHIA SẺ

[Đề thi kì 2 lớp 9 Toán có đáp án mới nhất 2018] trường THCS Ngô Quyền. Kiểm tra chất lượng HK2, thời gian 90 phút.

Bài 1: (2,0 đ)

Giải các hệ phương trình, phương trình sau:

b/ x2 – 5x + 4 = 0

Bài 2: (2,0 đ)

Cho hai hàm số (P): y = x2 và (d): y = x + 2.

a/ Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

b/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng đồ thị.

Bài 3: (2,0 đ)

Cho phương trình x2 – 2mx – 1 = 0 (m là tham số)

a/ Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b/ Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2  thoả mãn x12 + x22 = 7.

Bài 4: (1,0 đ)

Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)

Bài 5: (3,0 đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được đường tròn.

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của góc ∠BCF.


Thầy cô và các em tham khảo đáp án dưới đây:

PT đã cho có 2 nghiệm: x1 = 1; x2 = 4

Tọa độ (-1;1), (2;4)

Đáp số bài 3,4

Gợi ý bài 5