Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

[THCS Gia Hòa] thi học kì 2 lớp 8 môn Công Nghệ: Tính điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày)?. Số tiền phải trả trong tháng (biết 1kWh = 2000đ)

Các em học sinh cùng nhau tham khảo chi tiết đề kiểm tra chất lượng cuối năm học lớp 8 môn Công Nghệ trường THCS Gia Hòa…Tính điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày)?. Số tiền phải trả trong tháng (biết 1kWh = 2000đ)

Câu 1: (2 điểm) Hãy điền vào chỗ trống sao cho thích hợp:

a) Vật liệu dẫn điện có ………………….. nhỏ, dùng để chế tạo……………………………………………………….của các thiết bị điện.

b) Đồ dùng điện được phân thành ba nhóm: …………………………………………… , ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Nguyên lí làm viêc của đèn huỳnh quang: Sự phóng điện giữa ……………………….. của đèn tạo ra……………………………… , …………………..tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phát sáng.

Advertisements (Quảng cáo)

d) Hiệu suất phát quang và tuổi thọ của đèn huỳnh quang…………………………hơn đèn sợi đốt. Người ta dùng đèn………………………………………….để chiếu sáng trong nhà.

Câu 2. (1 điểm) Hãy phân tích các việc làm dưới đây và ghi chữ LP (lãng phí điện năng) TK (tiết kiệm điện năng) vào □

a. Tan học không tắt đèn phòng học □

Advertisements (Quảng cáo)

b. Khi xem ti vi, tắt đèn bàn học □

c. Tắt ti vi bằng điều khiển, không rút phích cắm điện □

d. Khi ra khỏi nhà, tắt điện các phòng □

Câu 3: (4 điểm) Tính điện năng tiêu thụ của một gia đình được thống kê trong bảng sau:

Tên đồ dùng điện Công suất (W) Số lượng Thời gian dùng (giờ)
Tivi 150 1 3
Quạt điện 85 2 2
Đèn huỳnh quang 45 5 3
Đèn sợi đốt 100 3 2
Nồi cơm điện 630 1 0,5
Bơm nước 250 1 1,5

a) Tính điện năng tiêu thụ trong ngày?

b) Tính điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày)?. Số tiền phải trả trong tháng (biết 1kWh = 2000đ)

b) Tính điện năng tiêu thụ trong năm (365 ngày)?

Câu 4: (3 điểm) Một máy biến áp một pha có U1= 220V; N1= 400 vòng; U2= 110V; N2= 200 vòng. Khi điện áp giảm U1= 200V, giữ U2 không đổi, nếu số vòng dây N1 không đổi thì phải điều chỉnh cho N2 bằng bao nhiêu

Advertisements (Quảng cáo)