Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 4: Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ cho biết điều gì?
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 4: Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ cho biết điều gì?
hững chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ: CH3Cl, C6H5Br, NaHCO3, C2H4O2, CH2O, CO2, NaCN?; Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ cho biết điều gì? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 4: Chất nào trong các chất sau đây: than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo thuộc loại chất hữu cơ?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 4: Chất nào trong các chất sau đây: than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo thuộc loại chất...
Chất nào trong các chất sau đây: than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo thuộc loại chất hữu cơ?; Hợp chất hữu cơ gồm hai loại chính là gì? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 –...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa – Chương 4: Hợp chất hữu cơ là gì? Có mấy loại chính?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa – Chương 4: Hợp chất hữu cơ là gì? Có mấy loại chính?
Hợp chất hữu cơ là gì? Có mấy loại chính?; Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam hợp chất hữu cơ X thu được 26,4 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Tỉ khối hơi của X so với không khí là...
Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 4: Viết các công thức cấu tạo thu gọn của C4H10 và C4H8 (mạch hở)
Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 4: Viết các công thức cấu tạo thu gọn của C4H10 và C4H8 (mạch hở)
Viết các công thức cấu tạo thu gọn của C4H10 và C4H8 (mạch hở); Dựa vào công thức cấu tạo hãy giả thích tại sao CH2 = CH – CH3, (HC equiv C - C{H_3})  làm mất màu dung dịch...
Kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 – Chương 4: Viết các phương trình hóa học để sản xuất thủy tinh
Kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 – Chương 4: Viết các phương trình hóa học để sản xuất thủy tinh
Viết các phương trình hóa học để sản xuất thủy tinh.; Một hỗn hợp gồm metan và oxi có tỉ lệ số mol lần lượt là 1:3. Xác định sản phẩm khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên ......
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học – Chương 4: Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm của các nguyên tố hóa học
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học – Chương 4: Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm...
Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm của các nguyên tố hóa học.;  Đốt cháy 4,6 gam chất hữu cơ Y thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa– Chương 3 lớp 9 có đáp án: Phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất của NaHCO3?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa– Chương 3 lớp 9 có đáp án: Phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất của NaHCO3?
Phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất của NaHCO3?; Có các chất bột màu trắng: Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaCl. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết từng chất? ... trong Đề kiểm tra 15 phút...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 3: Chất nào sau đây không phải là dạng thù hình của nhau?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 3: Chất nào sau đây không phải là dạng thù hình của nhau?
Chất nào sau đây không phải là dạng thù hình của nhau?; Cacbon là một phi kim hoạt động như thế nào? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 3. Tham khảo chi tiết đề và...
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút Chương 3: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút Chương 3: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?
Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?; Nước Gia - ven là dung dịch trong nước của chất nào? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút Chương 3. Tham khảo chi tiết đề và...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 3: Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 3: Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim?
Cho các nguyên tố: cacbon, lưu huỳnh, nito, clo, brom, chì, mangan, thiếc. Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 3. Tham khảo chi tiết đề...