Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải Toán lớp 7 tập 2 phần Đại số và hình học...

Giải Toán lớp 7 tập 2 phần Đại số và hình học cơ bản

CHIA SẺ

Giải chi tiết và đấy đủ tất cả bài tập SGK Toán lớp 7 tập 2 cơ bản trên Dethikiemtra.com

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3: Thống kê

STTBài họcTrang
1Thu thập số liệu thống kê, tần số 7,8,9
2Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu11, 12
3Biểu đồ 14, 15
4Số trung bình cộng 20, 21
5Giải bài ôn tập chương 3 Đại số 7  23

 

Chương 4 Đại số 7: Biểu thức đại số

STTBài họcTrang
1Khái niệm về biểu thức đại số  26, 27
2Giá trị của một biểu thức đại số  28, 29
3Đơn thức 32
4Đơn thức đồng dạng 34, 35
5Luyện tập đơn thức đồng dạng 36
6Đa thức 38
7Cộng trừ đa thức 40, 41
8Đa thức một biến 43
9Cộng,trừ đa thức một biến 43
10Nghiệm của đa thức một biến 48
11Ôn tập chương 4 toán đại số 7 tập 2 49, 50, 51

 

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 3 hình: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

STTBài họcTrang
1Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác 55, 56
2Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 59, 60
3Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đăng thức tam giác 63, 64
4Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 66, 67
5Tính chất ba đường phân giác của một góc  70, 71
6Tính chất ba đường phân giác của tam giác  72, 73
7Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng 76, 77
8Tính chất ba đường trung trực của tam giác  79, 80
9Tính chất ba đường cao của tam giác  83
10Giải bài ôn tập chương 3 hình 7 tập 2 87, 88

Chúc các em đạt thành tích cao trong kỳ thi  học kì 2 sắp tới.

CHIA SẺ