Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Giải Toán 7 tập 2 phần Đại số và hình học cơ bản

Giải chi tiết và đấy đủ tất cả bài tập SGK Toán lớp 7 tập 2 cơ bản trên Dethikiemtra.com

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3: Thống kê

STT Bài học Trang
1 Thu thập số liệu thống kê, tần số  7,8,9
2 Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu 11, 12
3 Biểu đồ  14, 15
4 Số trung bình cộng  20, 21
5 Giải bài ôn tập chương 3 Đại số 7   23

Advertisements (Quảng cáo)

Chương 4 Đại số 7: Biểu thức đại số

STT Bài học Trang
1 Khái niệm về biểu thức đại số   26, 27
2 Giá trị của một biểu thức đại số   28, 29
3 Đơn thức  32
4 Đơn thức đồng dạng  34, 35
5 Luyện tập đơn thức đồng dạng  36
6 Đa thức  38
7 Cộng trừ đa thức  40, 41
8 Đa thức một biến  43
9 Cộng,trừ đa thức một biến  43
10 Nghiệm của đa thức một biến  48
11 Ôn tập chương 4 toán đại số 7 tập 2  49, 50, 51

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 3 hình: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

STT Bài học Trang
1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác  55, 56
2 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu  59, 60
3 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đăng thức tam giác  63, 64
4 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác  66, 67
5 Tính chất ba đường phân giác của một góc   70, 71
6 Tính chất ba đường phân giác của tam giác   72, 73
7 Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng  76, 77
8 Tính chất ba đường trung trực của tam giác   79, 80
9 Tính chất ba đường cao của tam giác   83
10 Giải bài ôn tập chương 3 hình 7 tập 2  87, 88

Chúc các em đạt thành tích cao trong kỳ thi  học kì 2 sắp tới.

Advertisements (Quảng cáo)